Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Svenska hushåll: Bostadspriserna fortsätter uppåt

SEB:s Boprisindikator ökar med ytterligare 2 enheter i april, från 61 till 63. På regional nivå ökar skillnaderna och indikatorn ligger nu mellan 58 och 71 enheter. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå ökar ytterligare och ligger i april på 0,53 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor sjunker kraftigt och ligger på 3 procent, åtta enheter lägre än förra månaden. Det visar april månads Boprisindikator.

Andelen hushåll som tror på stigande priser ökar med 3 procentenheter från förra månaden till 69 procent. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser det kommande året uppgår till 6 procent, en ökning med 1 enhet sedan föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser är 18 procent, vilket är en nedgång med 3 enheter jämfört med förra månaden. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 63, vilket är en uppgång med 2 enheter från förra månaden.

Svenskarna blir allt säkrare på att bostadsmarknaden kommer att vara fortsatt het. Statistiken pekar på stor efterfrågan, litet utbud, snabbt stigande priser och allt kortare försäljningsprocesser. Boprisindikatorn utgör nu i sig också ett stöd för fortsatta uppgångar, åtminstone till dess att befolkningen är vaccinerad och hushållen återupptar intressen som ligger vid sidan av bostadsletande och flyttar, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,53 procent om ett år

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,53 procent. Det är en ökning med 0,04 procentenheter jämfört med förra månaden.

Hushållens syn på reporäntan om ett år fortsätter att ligga klart högre än både Riksbankens och analytikernas prognoser. Den här månaden stiger den ytterligare, möjligen som en konsekvens av den mediala diskussionen om inflationens återkomst och potentiellt stigande räntor. Det kan dock noteras att hushållens tro på stigande reporänta inte verkar påverka deras vilja att göra bostadsaffärer eller ta nya lån, säger Jens Magnusson.

Tre procent av hushållen planerar att binda räntan 

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 3 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en minskning med hela 8 enheter jämfört med förra månaden (11 procent). Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta på sina lån ökar med 3 procentenheter till 23 procent och andelen som har bunden ränta minskar med 1 procentenhet till 28 procent. Andelen som uppger att de har en kombination av bunden och rörlig ränta på sina bostadslån minskar med 3 enheter till 15 procent.

Boprisindikatorn stiger i alla regioner utom i Skåne och Västra Götaland

I april ökar indikatorn i alla regioner utom i Skåne och Västra Götaland. I Norrland ökar Boprisindikatorn med 1 enhet från 70 till 71 och i Östra Götaland ökar den med 6 enheter till 66. I Svealand utom Stockholm ökar den med hela 9 enheter till 69 och i Stockholm med 1 enhet till 58. Det är endast i Skåne och i Västra Götaland som indikatorn minskar. I Skåne med 9 enheter till 58 och i Västra Götaland med 3 enheter till 60.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 30 mars till 6 april. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

apr-21 mar-21 feb-21 jan-21 dec-20 nov-20 okt-20 sep-20 aug-20 jul-20 juni-20 maj-20
63 61 57 54 50 55 58 46 40 24 -23 -26

För mer information, kontakta:
Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 2267
jens.magnusson@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 31 december 2020 uppgick koncernens balansomslutning till 3 040 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 106 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv