Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Sommarstiltje hos enmansföretagarna

SEB:s Företagarindikator, som visar företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna, ligger i juli kvar på samma nivå (22 enheter) som föregående månad. Det är första månaden sedan undersökningen började i december 2020 som inga av de ekonomiska indikatorerna är negativa. Omsättningen är för första gången över nollstrecket och ökar från minus 3 till plus 2. Likviditeten ökar kraftigt från förra månadens balansmått på 0 till 7 i juli medan arbetstiden minskar från 6 till 0. Det visar den senaste månadens Företagarindikator.

Företagarindikator

Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden ökar med 3 enheter, från 30 till 33 procent. Andelen företagare som tror på en negativ utveckling ökar också med 3 enheter, från 8 till 11 procent. Andelen som tror på oförändrad utveckling minskar från 58 till 54 procent. Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling. Indikatorn ligger i denna mätning på 22 enheter, vilket är samma nivå som förra månaden.

– Den inrikespolitiska turbulsen verkar gå ganska obemärkt förbi landets enmansföretagare. Om något uppvisar företagarna en något avvaktande inställning men det mesta talar för att det är en naturlig sommareffekt. Företagsklimatet är trots allt starkt och vi ser flera signaler på att företagen kommit långt i omställningsresan, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Fler ekonomiska indikatorer
På frågan hur tre ekonomiska indikatorer (omsättning, likviditet och arbetstid) utvecklats under den senaste månaden jämfört med föregående månad, svarar företagarna betydligt mer positivt när det gäller likviditet och omsättning. Även dessa indikatorer mäts som balansmått, det vill säga andelen som uppger en ökning minus andelen som uppger en minskning. I senaste mätningen är det första gången som inget balansmått är negativt. Likviditeten och omsättningen har förbättrats väsentligt jämfört med i juni. Likviditeten från 0 till 7 och omsättningen från minus 3 till plus 2. Det är endast arbetstid som minskar, från 6 föregående månad till 0 denna månad. 

– Trendbrottet är ett faktum och företagarna uppvisar för första gången positiva vindar i alla de ekonomiska indikatorerna. Sommartider och ledighet står dock för dörren och kan komma att påverka både omsättning och likviditet i en negativ riktning de kommande månaderna. I andra vågskålen finns de lättare restriktionerna som kan vara till fördel, säger Américo Fernández.

Företagarindikatorn - Utveckling sedan start:

jul-21 jun-21 maj-21 apr-21 mar-21 feb-21 jan-21 dec-20
22 22 26 16 13 12 4 -1

Demoskop genomför varje månad undersökningen Företagarindikatorn på uppdrag av SEB och UNQUO, som är en finansiell tjänst utvecklad av bankens innovationsstudio SEBx för att göra livet som egenföretagare enklare. Denna undersökning bygger på cirka 600 webbintervjuer om enmansföretagares syn på omsättning, likviditet, arbetstid och framtidsutsikter. Undersökningen genomfördes under perioden 17 juni till  29 juni.

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s Privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 31 mars 2021 uppgick koncernens balansomslutning till 3 443 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 243 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv