Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s resultat för andra kvartalet 2021

Rörelseresultatet för det andra kvartalet 2021 uppgick till 7,9 miljarder kronor med en räntabilitet på eget kapital på 14,7 procent och en kärnprimärkapitalrelation på 21,1 procent.

– Vårt solida resultat återspeglar tecknen på ekonomisk återhämtning och att framtidstron ökat bland både företag och hushåll. Företagskunder var aktiva, framför allt inom investment banking och aktiekapitalmarknaderna. Vi såg också högre aktivitet bland privatkunder inom de flesta områden, såsom betalningar och sparande. Vi har en stark kapitalposition med en kapitalbuffert på 860 baspunkter. Med förväntade nettokreditförluster på noll baspunkter i det andra kvartalet, förväntar vi oss nu att totalen för helåret 2021 blir under de 8–10 baspunkter som vi tidigare indikerat, säger Johan Torgeby, SEB:s vd och koncernchef.

  Kv2   Kv1   Kv2   Jan–jun   Helår
Mkr 2021   2021 %   2020 %   2021 2020 %   2020
Summa rörelseintäkter 13 680   13 347 2   13 999 - 2   27 028 24 089  12   49 717
Summa rörelsekostnader -5 759   -5 718  1   -5 712  1   -11 477 -11 358  1   -22 747
Förväntade kreditförluster, netto - 7   - 156 - 96   -2 691 - 100   - 163 -4 185 - 96   -6 118
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 7 916   7 475 6   5 598  41   15 391 8 547  80   20 846
Jämförelsestörande poster           -1 000 - 100     -1 000 - 100   -1 000
Rörelseresultat 7 916   7 475  6   4 598  72   15 391 7 547  104   19 846
NETTORESULTAT 6 574   6 018  9   3 501  88   12 591 5 856  115   15 746
                           
Räntabilitet på eget kapital, % 14.7   13.8     8.7     14.2 7.4     9.7
Räntabilitet på eget kapital exklusive jämförelsestörande poster, % 14.7   13.8     11.2     14.2 8.6     10.3
Nettoresultat per aktie före utspädning, kr 3:04   2:78     1:62     5:82 2:70     7:28

 

Kvartalsrapporten, resultatpresentationen och fact book kan laddas ner från

https://sebgroup.com/sv/investor-relations/rapporter-och-presentationer/finansiella-rapporter

Detta är sådan information som Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 juli 2021, cirka kl. 07.00 CET.

För mer information, kontakta:

Masih Yazdi, ekonomi- och finansdirektör
0771-62 10 00

Pawel Wyszynski, chef Investor Relations
070-462 2111
pawel.wyszynski@seb.se

Karin Lepasoon, chef Group Marketing och Communication
0771-62 10 00
karin.lepasoon@seb.se

Henrik Westman, tillförordnad kommunikationschef
070-763 5134
henrik.x.westman@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 30 juni 2021 uppgick koncernens balansomslutning till 3 445 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 401 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv