Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s CFO Masih Yazdi tar tjänstledigt

Masih Yazdi, Peter Kessiakoff

Peter Kessiakoff utsedd till tillförordnad CFO

Masih Yazdi, SEB:s Chief Financial Officer och medlem i SEB:s Verkställande ledning, har beslutat att ta tjänstledigt av personliga skäl. Peter Kessiakoff har blivit utnämnd till tillförordnad CFO och medlem i SEB:s Verkställande ledning. Han kommer att arbeta tillsammans med SEB:s ställföreträdande CFO Kenneth Berglund.

Masih Yazdis tjänstledighet börjar 8 december 2021. Beslut om datum för hans återgång till banken har ännu inte fattats. Peter Kessiakoff tillträder rollen som tillförordnad CFO och medlem i SEB:s Verkställande ledning 8 december 2021.

Peter Kessiakoff är för närvarande CFO för SEB:s division Företag & Privatkunder, en roll han har haft sedan 2020. Innan det arbetade han som kundansvarig och aktieanalytiker på SEB, och som aktieanalytiker och strategi- och makroanalytiker på Carnegie Investment Bank. Kenneth Berglund har arbetat på SEB i 27 år, varav 15 år som CFO för division Stora Företag & Finansiella Institutioner.

– Jag välkomnar Peter Kessiakoff till denna tillförordnade roll, och ser fram emot att arbeta med honom tills Masih kommer tillbaka, säger Johan Torgeby, SEB:s vd och koncernchef.


Denna information är sådan som SEB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-26 08:00 CET.

För mer information, kontakta:
Pawel Wyszynski, Chef Investor Relations
070-462 2111
pawel.wyszynski@seb.se

Presskontakt:
Frank Hojem, Kommunikationschef
070-763 9947
frank.hojem@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 30 september 2021 uppgick koncernens balansomslutning till 3 585 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 422 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv