Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB skapar ny division för att ytterligare vässa sitt Private Banking-erbjudande

SEB skapar en ny division, Private Wealth Management & Family Office, för att ytterligare stärka sitt fokus på entreprenörer, individer och familjer och deras företag i SEB:s hemmamarknader. William Paus, idag Co-Head för SEB:s division Stora företag & Finansiella institutioner, blir chef för den nya divisionen.

Ända sedan SEB grundades har banken stöttat individer och företag i deras värdeskapande. Private Banking är en del av SEB:s DNA och segmentets förvaltade tillgångar har genom åren vuxit till mer än 1 000 miljarder kronor, vilket motsvarar nästan 50 procent av SEB:s totala förvaltade kapital. Den globala Private Banking-industrin växer, vilket är drivet av framgångsrikt entreprenörskap och ett gynnsamt makroekonomiskt läge, inklusive demografiska faktorer och starka finansiella marknader. Genom att nu samla SEB:s expertis inom Private Banking inom en division vässar banken sitt erbjudande ytterligare för att möta kundernas kontinuerligt föränderliga behov, med syfte att utveckla SEB:s affär inom sparande och investeringar.

– SEB har starka och långvariga relationer med kunder, från entreprenörer till professionella family offices, och jag är övertygad om att vi genom att skapa denna dedikerade Private Wealth Management & Family Office-division kommer att kunna bli en än mer relevant partner till både nya och existerande kunder på våra hemmamarknader. Vår målsättning är att ta en ledande position inom detta allt viktigare segment genom att erbjuda förstklassig investeringsrådgivning baserat på SEB:s hela produkterbjudande inom analys, börsnoteringar och alternativa investeringar. Det glädjer mig att William Paus tar sig an denna nya utmaning inom banken, säger Johan Torgeby, SEB:s vd och koncernchef.

William Paus, idag Co-Head för SEB:s division Stora företag & Finansiella institutioner, kommer att leda divisionen Private Wealth Management & Family Office. Han tillträder sin nya roll den 1 juni 2021, när divisionen ska vara operativ, och kommer även fortsatt att ingå i SEB:s verkställande ledning. 

SEB:s Private Wealth Management & Family Office kommer genom att dra nytta av expertis från alla delar av banken, däribland Investment Banking, att ha en solid plattform för att möta nya kundbehov och möjliggöra ytterligare tillväxt. Till en början kommer divisionen att ha ungefär 500 anställda i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Luxemburg, Storbritannien och Singapore. Rörelseresultatet för SEB:s Private Banking-affär representerade förra året 7 procent av koncernens totala rörelseresultat, med en kostnadseffektivitet (K/I-tal) om 0.53 och RoBE (return on business equity) om 22 procent.

– Vårt mål är att ta en ledande position i segment såsom entreprenörer och professionella family offices genom att förvalta privat kapital i SEB:s hemmamarknader. Vi kommer att ta oss an konkurrensen från banker, kapitalförvaltare, onlinemäklare och investmentbanker genom att erbjuda de bästa av SEB:s produkter och tjänster till våra kunder genom förstklassiga digitala lösningar och nya partnerskap. Genom att kombinera vårt starka varumärke och kompetens inom Private Banking med andra erbjudande från andra delar av banken tror vi att vi kommer att vara en attraktiv partner till våra kunder, säger William Paus.

– Privat kapital spelar en viktig roll i samhället. Det handlar om att sysselsätta sparande, till exempel genom investeringar i jobbskapande aktiviteter eller i initiativ som bidrar till ett mer hållbart samhälle, säger William Paus. 

SEB har redan börjat investera inom ett flertal områden för att förbättra sitt erbjudande till dessa kundsegment, till exempel genom SEB Singular, som är en dedikerad grupp inom Investment Banking som fokuserar på snabbväxande teknikbolag. Vidare har SEB lanserat Corporate Finance Growth för att stötta små och medelstora företag med kapitalanskaffning, börsnoteringar och rådgivning inom M&A. Ett liknande initiativ är Venture Debt-konceptet, som överbryggar nya företags kapitalbehov under tillväxtfasen. SEB:s kunder letar alltmer efter investeringsmöjligheter inom alternativa tillgångsklasser, såsom onoterade bolag och reala tillgångar, vilket är ett område där banken ökar kompetensen. Länken mellan Investment Banking och den nya Private Wealth Management & Family Office-divisionen kommer att bli en viktig faktor i att fortsätta skapa värde för våra kunder.

För mer information, kontakta:
Henrik Westman, tillförordnad kommunikationschef
070-763 5134
henrik.x.westman@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 31 mars 2021 uppgick koncernens balansomslutning till 3 443 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 243 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv