Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB säljer sitt innehav i Tink till Visa

Visa, Inc. har ingått avtal om att förvärva det svenska fintechbolaget Tink. SEB, som är bolagets största och tidigaste strategiska investerare, har valt att sälja sitt innehav till Visa.

SEB och Tink inledde ett strategiskt partnerskap 2016, när SEB blev delägare i Tink och tecknade ett licensavtal om att använda bolagets kategoriseringsmotor för att utveckla SEB:s mobilapp och digitala erbjudanden. År 2017 och 2019 ökade SEB sin investering i Tink. Den 24 juni 2021 offentliggjorde Visa att bolaget har ingått avtal om att förvärva Tink och att man kommer att betala 1,8 miljarder euro i obelånat värde för Tink, inklusive incitamentsprogram för personal. SEB har ingått avtal om att sälja sitt innehav.

Intressenterna har kommit överens om att inte tillkännage ytterligare finansiella detaljer vid denna tidpunkt. SEB kommer att återkomma med ytterligare detaljer i sin rapport för det andra kvartalet 2021. Avtalet är villkorat av regulatoriska godkännanden och sedvanliga villkor.

– Det har varit både fascinerande och givande att stötta Tink från att vara en startup med 10-15 medarbetare till att bli en europeisk ledare inom Open Banking med mer än 400 anställda aktiva på 18 marknader. Kombinationen av vårt helhetserbjudande och Tink's funktionalitet är ett bra exempel på hur etablerade banker som SEB och fintech-bolag kan skapa kundnytta tillsammans, och hur vi kan arbeta strategiskt med fintechs i vår roll både som ägare och som partner och kund, säger Christoffer Malmer, chef för SEB:s innovationsstudio SEBx.

SEB stöttar sedan 2016 fintech startups med kapital, kompetens och kunder genom enheten SEB Venture Capital, vilken letar efter innovative lösningar och nya affärsmodeller som kan förbättra finansbranschen. Dess investeringar görs huvudsakligen i företag med en tydlig strategisk match med SEB, men kan också vara av helt utforskande eller av finansiell karaktär. SEB Venture Capitals nuvarande portfölj inkluderar Cardlay, Capcito, Combient, Combient Mix, Contour, Leasify, Now Interact, Oxceed, PE Accounting, R3 och Thought Machine.

– Under de fem år vi har varit ägare i Tink har bolaget gjort en anmärkningsvärd resa som har gynnat SEB som strategisk investerare och som partner och kund, säger Johan Wolf, chef för SEB Venture Capital. 

Ta del av Visas pressmeddelande  här 

Läs mer om Tink här tink.com

För mer information, kontakta:
Henrik Westman, tillförordnad kommunikationschef
070-763 5134
henrik.x.westman@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 31 mars 2021 uppgick koncernens balansomslutning till 3 443 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 243 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv