Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB kommenterar tyska åklagarmyndighetens undersökning

Som SEB tidigare har kommunicerat har den tyska åklagarmyndigheten en pågående undersökning gällande så kallade cum-ex-transaktioner, i vilka syftet är att återkräva skatt som inte är betald. I denna undersökning nämns ett antal tidigare anställda vid SEB:s tyska dotterbolag DSK Hyp AG.

Så vitt vi känner till har SEB i Tyskland inte erbjudit eller genomfört transaktioner där syftet är att återkräva skatt som inte är betald. Vi tar avstånd från den sortens upplägg.

Som del i denna undersökning besökte åklagarmyndigheten bankens kontor i Frankfurt den 14 och 15 december 2021 och efterfrågade information. SEB samarbetar med myndigheterna.

Eftersom detta är en pågående undersökning kan vi för närvarande inte ge några ytterligare kommentarer.

För mer information, kontakta:
Frank Hojem, Kommunikationschef
070-763 9947
frank.hojem@seb.se

Pawel Wyszynski, Chef Investor Relations
070-462 2111
pawel.wyszynski@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 30 september 2021 uppgick koncernens balansomslutning till 3 585 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 422 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv