Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB inrättar External Sustainability Advisory Board

SEB har inrättat ett hållbarhetsråd, SEB External Sustainability Advisory Board, med ledande externa experter. Syftet med hållbarhetsrådet är att bidra med insikter i frågor som rör hållbarhet från experter utanför finansbranschen för att på så sätt göra banken bättre rustad för dagens och morgondagens hållbarhetsutmaningar. 

SEB External Sustainability Advisory Board består av:
Bo Becker, Professor of Finance, Stockholm School of Economics

Gretchen C. Daily, Professor of Environmental Science, Stanford University
Carl Folke, Professor of Natural Resource Management, Stockholm Resilience Center
Tomas Nauclér, Global Co-Leader of Sustainability, McKinsey

Genom SEB External Sustainability Advisory Board kommer SEB få möjlighet att diskutera och testa teser, teorier och idéer inom olika hållbarhetsämnen med experter som representerar olika erfarenheter och inriktningar på detta område. Detta kommer att hjälpa SEB att bredda sin kunskap och medvetenhet, och göra banken bättre rustad att identifiera framtida utmaningar och möjligheter. 

– I frågor som rör hållbarhet kan vikten av akademisk förankring och perspektiv utifrån inte överdrivas, och detsamma gäller vårt behov av att förstå riktningen och takten i hållbarhetsrelaterade förändringar. Jag är väldigt tacksam och glad över att dessa ansedda experter har tackat ja till att ingå i SEB External Sustainability Advisory Board, säger Johan Torgeby, SEB:s vd och koncernchef.

För mer information, kontakta:
Frank Hojem, Chef Corporate Communication
070-763 9947
frank.hojem@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 30 september 2021 uppgick koncernens balansomslutning till 3 585 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 422 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv

Se en film om rådet