Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB går med i Net-Zero Banking Alliance för att accelerera omställningen

SEB och 42 andra banker från hela världen bildar nu Net-Zero Banking Alliance (NZBA) för att accelerera omställningen av den globala ekonomin till netto-nollutsläpp senast 2050. Initiativet, som samlar banker med gemensamma tillgångar om $28.5 biljoner, innebär att SEB förbinder sig att anpassa utsläpp från den egna verksamheten samt utsläpp relaterade till sina utlånings- och investeringsportföljer i enlighet med vägen till netto-nollutsläpp år 2050 eller tidigare.

Net-Zero Banking Alliance är en del av The Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) – en global allians som för samman existerande och nya netto-noll initiativ inom finansbranschen inom ett sektorövergripande forum. GFANZ, som också lanseras idag, involverar mer än 160 företag som tillsammans ansvarar för mer än $70 biljoner i tillgångar. Alla medlemsallianser inom GFANZ, som förutom banker också inkluderar försäkringsbolag, kapitalförvaltare och kapitalägare, åtar sig att använda vetenskapsbaserade riktlinjer för att nå netto-nollutsläpp, inkludera alla utsläppskategorier (scope 1, 2 och 3), upprätta delmål till 2030, samt förbinda sig till transparent rapportering och redovisning.

– Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och som bank har vi en viktig roll att spela i att stötta omställningen till ett koldioxidsnålt samhälle. Vi välkomnar initiativet Net-Zero Banking Alliance, och möjligheten att gå samman med andra engagerade undertecknare för att nå målen i Parisavtalet, säger Johan Torgeby, SEB:s vd och koncernchef.

Genom att ansluta sig till Net-Zero Banking Alliance fortsätter SEB att stärka sina åtaganden inom klimatområdet. SEB undertecknade 2019 UNEP FI:s (United Nations Environment Programme Finance Initiative) principer för ansvarsfull bankverksamhet, vilket betyder att SEB åtagit sig att kontinuerligt anpassa sin affärsstrategi så att den överensstämmer med och bidrar till Parisavtalet och FN:s hållbarhetsmål.

Tidigare i år antog SEB en uppdaterad branschpolicy gällande fossila bränslen som skärper bankens riktlinjer till att innefatta fler områden och tydligare ställningstaganden. Den uppdaterade policyn inkluderar en färdplan för hur SEB ska fasa ut sin exponering mot kol och okonventionell olja, och sätter begränsningar gällande olje- och gasutvinningsaktiviteter i känsliga miljöområden såsom Arktis. SEB kommer också att fortsätta att gradvis minska sin kreditexponering mot fossila bränslen genom ett tak som sänks på årlig basis.

I februari stärkte SEB:s fondbolag SEB Investment Management sin hållbarhetspolicy, vilket bland annat innebär att enhetliga exkluderingskriterier implementeras för alla fonder som förvaltas av SEB Investment Management och att alla fonder kommer att utesluta fossila bränslen.

Läs mer om Net-Zero Banking Alliance här: https://www.unepfi.org/net-zero-banking/

För mer information, kontakta:
Henrik Westman, Tillförordnad kommunikationschef
070-763 5134
henrik.x.westman@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 31 december 2020 uppgick koncernens balansomslutning till 3 040 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 106 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv