Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Pressinbjudan till webcast om SEB:s Nordic Outlook

Svåra vägval ut ur krisen

Den globala återhämtningen fortsätter men virusspridning och hackande värdekedjor gör att den kantas av risker för bakslag och den ekonomiska politiken ställs inför svåra vägval. Stark realekonomi och hotande inflationstendenser pressar Fed att lätta på gasen.

USA och Kina var först ut ur startblocken men tillväxten passerar nu toppen, kan Europa ta över stafettpinnen? Är inflationen så tillfällig som centralbankerna tror eller har de tappat kontrollen? Hur reagerar börsen när både finans- och penningpolitiken svalnar? Hur mår svensk ekonomi när vi går in i valåret 2022 och får regeringen igenom mandatperiodens sista budget?

D essa och många andra frågor belyses i SEB:s nästa Nordic Outlook, som publiceras på sebgroup.com och som pressmeddelande tisdagen den 31 augusti kl. 07.00. SEB:s chefsekonom Jens Magnusson och prognoschef Håkan Frisén presenterar sedan rapporten i en webcast för kunder och media som startar kl. 08.00 och som modereras av SEB:s placeringsstrateg Johan Hagbarth. Presentationen skickas ut direkt efter att webcasten avslutats. Inför och under webcasten finns möjlighet att skicka frågor till mailadressen nordicoutlookwebcast@seb.se

För anmälan och länk till webcasten, samt för att boka telefonintervjuer med Jens Magnusson och Håkan Frisén under dagen, kontakta Henrik Westman, tillförordnad Kommunikationschef på SEB, via henrik.x.westman@seb.se eller 070-763 5134, gärna så snart som möjligt.

Välkommen!

Jens Magnusson, chefsekonom, mobil 070-210 22 67

Håkan Frisén, prognoschef, mobil 070-763 80 67 

För mer information, kontakta:
Henrik Westman, tillförordnad kommunikationschef
070-763 5134
henrik.x.westman@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 30 juni 2021 uppgick koncernens balansomslutning till 3 445 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 401 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv