Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Optimismen stiger bland Sveriges företagare

SEB:s Företagarindikator ökar med 8 enheter under senaste månaden, från 4 till 12 enheter, vilket visar på en mer optimistisk inställning till de kommande tre månaderna. För tredje månaden i rad uppger dock företagarna att de ekonomiska indikatorerna omsättning, likviditet och arbetstid alla är negativa. Det visar februari månads företagarindikator. 

Företagarindikator
Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden ökar med 5 enheter till 28 procent. Andelen företagare som tror på en negativ utveckling minskar från 19 till 16 procent och andelen som tror på oförändrad utveckling ligger på 51 procent, vilket är en nedgång med 3 enheter. Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling. Indikatorn ligger i denna mätning på plus 12, vilket är en mer optimistisk syn på utvecklingen än förra månaden.

När vi nu gör ett bokslut för Sverige AB så har många av de ekonomiska indikatorerna överraskat på uppsidan. Tillväxten blev inte lika negativ som vi först trodde, arbetslöshetsökningen stannade av och den stora konkursvågen uteblev. Därtill aviserade regeringen i januari en ny krisåtgärd. Nedstängningsstödet har bidragit till ett ökat lugn och tydligare förutsättningar inför våren. I det fall det ekonomiska läget skulle vända till det sämre, till följd av omfattande restriktioner och nedstängningar, så kommer företag att ersättas för sina fasta kostnader. Tillsammans har dessa faktorer bidragit till att vi för andra månaden i rad ser en ökad optimism bland företagarna, säger SEB:s företagarekonom Américo Fernández.


Fler ekonomiska indikatorer
På frågan hur tre ekonomiska indikatorer (omsättning, likviditet och arbetstid) utvecklats under den senaste månaden jämfört med föregående månad, svarar företagarna genomgående negativt. Även dessa indikatorer mäts som balansmått, det vill säga andelen som uppger en ökning minus andelen som uppger en minskning. I senaste mätningen ligger omsättningen på minus 14 enheter, vilket är en förbättring jämfört med förra månaden (-21). Likviditeten ligger på minus 3 enheter och arbetstiden på minus 10 enheter, jämfört med minus 4 respektive minus 21 i föregående mätning.

Även om företagare uppvisar en högre grad av optimism så dras många företag fortfarande med sviterna av ett tufft 2020. För tredje månaden i rad uppger företagare en negativ utveckling av omsättning, likviditet och arbetstid. Den goda nyheten är dock att alla de ekonomiska indikatorerna har förbättrats jämfört med förra månaden. I takt med att vaccinutrullningen tar fart och den ekonomiska återhämtningen påbörjas så är det bara en tidsfråga innan företagares röda siffror återgår till svarta och optimismen även lyser igenom i företagares orderböcker, säger Américo Fernández.
 

Företagarindikatorn - Utveckling sedan start:

feb-21 jan-21 dec-20
12 4 -1

Demoskop genomför varje månad undersökningen Företagarindikatorn på uppdrag av SEB och bankens innovationsstudio SEBx, som fokuserar på egenföretagarna och utvecklar bankappen UNQUO för att möta deras behov. Denna undersökning bygger på cirka 600 webbintervjuer om enmansföretagares syn på omsättning, likviditet, arbetstid och framtidsutsikter. Undersökningen genomfördes under perioden 20 januari till 28 januari.

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s Företagarekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 31 december 2020 uppgick koncernens balansomslutning till 3 040 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 106 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv