Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Optimismen stiger bland företagare

SEB:s Företagarindikator ökar med 3 enheter under senaste månaden, från 13 till 16 enheter, vilket visar på en fortsatt stigande optimism när företagare blickar mot de kommande tre månaderna. För femte månaden i rad uppger dock företagarna att de ekonomiska indikatorerna omsättning, likviditet och arbetstid alla fortfarande är negativa. Det visar den senaste månadens företagarindikator.

Företagarindikator
Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden ökar med 3 enheter, från 28 till 31 procent. Andelen företagare som tror på en negativ utveckling ligger på 15 procent, vilket är en oförändrad nivå jämfört med föregående månad. Andelen som tror på oförändrad utveckling minskar från 54 till 52 procent. Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling. Indikatorn ligger i denna mätning på plus 16, vilket är en mer optimistisk syn på utvecklingen än förra månaden.


 Företagarna uppvisar en växande optimism inför våren och det trots förlängda restriktioner i spåren av en oroväckande smittspridning. Det kan vara ett tecken på att många företagare dragit lärdom av senaste årets utmaningar och redan gjort de omställningar som krävs för att fortsätta bedriva sina verksamheter trots fortsatt motvind, säger SEB:s företagarekonom Américo Fernández.

Fler ekonomiska indikatorer
På frågan hur tre ekonomiska indikatorer (omsättning, likviditet och arbetstid) utvecklats under den senaste månaden jämfört med föregående månad, svarar företagarna genomgående negativt. Även dessa indikatorer mäts som balansmått, det vill säga andelen som uppger en ökning minus andelen som uppger en minskning. I senaste mätningen uppger företagarna ganska små förändringar i den ekonomiska utvecklingen. Likviditeten har förbättrats marginellt medan både omsättningen och arbetstiden har försämrats jämfört med föregående månad. Både omsättningen och arbetstiden ligger på minus 9 jämfört med förra månadens minus 8 för respektive indikator. Likviditeten stiger marginellt  och ligger på minus 6 jämfört med minus 7 i föregående mätning.

 Vid sidan av den växande optimismen fortsätter företagens ekonomiska vardag att återspegla en något deppigare utveckling. Kombinationen av de båda visar på den motståndskraft som finns bland företagare som lyckats anpassa sig till de rådande omständigheterna med orderböcker som ännu inte återgått till normala nivåer. Frågan är om den växande optimismen kommer att smitta av sig på företagsekonomin eller om den dystra ekonomiska verkligheten så småningom bromsar optimismen, säger Américo Fernández.

Företagarindikatorn - Utveckling sedan start:

apr-21 mar-21 feb-21 jan-21 dec-20
16 13 12 4 -1

Demoskop genomför varje månad undersökningen Företagarindikatorn på uppdrag av SEB och bankens innovationsstudio SEBx, som fokuserar på egenföretagarna och utvecklar bankappen UNQUO för att möta deras behov. Denna undersökning bygger på cirka 600 webbintervjuer om enmansföretagares syn på omsättning, likviditet, arbetstid och framtidsutsikter. Undersökningen genomfördes under perioden 18 mars till  31 mars.

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s Företagarekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

 

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 31 december 2020 uppgick koncernens balansomslutning till 3 040 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 106 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv