Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Lättare inbromsning eller början på en tvärtnit?

SEB:s Boprisindikator minskar med 1 enhet i juni, från 66 till 65. På regional nivå ligger indikatorn mellan 62 och 71 enheter. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå ökar och ligger i juni på 0,47 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor stiger och ligger på 7 procent, två procentenheter högre än förra månaden. Det visar juni månads Boprisindikator.

Andelen hushåll som tror på stigande priser ligger kvar på samma nivå som förra månaden, 70 procent. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser det kommande året uppgår till 5 procent, en ökning med 1 enhet sedan föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser minskar en enhet till 17 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser och ligger i denna mätning på 65, vilket är en nedgång med 1 enhet från förra månaden.

– Efter fem månader av stigande förväntningar ser vi nu en lättare inbromsning bland hushållen. Den pessimistiske kanske drar slutsatsen att senaste tidens bostadsdebatt om överhettning, insiders/outsiders och stigande skulder nu får genomslag på hushållens förväntningar. Medan den optimistiske nog inte skulle dra för långtgående slutsatser av en månads nedgång. Det är trots allt fortfarande 7 av 10 svenskar som tror på stigande bostadspriser det närmaste året, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,47 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,47 procent. Det är en ökning med 0,07 procentenheter jämfört med föregående månad.

– Det fortsätter att finnas en tydlig ”mismatch” mellan hushållens och Riksbanken syn på reporäntans framtid. Riksbanken har varit tydliga med att nollräntan kommer att bestå under hela prognosperioden, fram till mitten av 2024. Hushållen är däremot konsekventa och ligger tydligt högre än Riksbanken. Möjligen är det en ökad inflationsoro och nu återöppnandet av Sverige som spökar i hushållens räntetankar, säger Américo Fernández.

Sju procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 7 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en ökning med 2 procentenheter sedan förra månaden (5 procent). Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta på sina lån minskar 1 enhet från föregående månad till 22 procent, och andelen som uppger att de har bunden ränta ökar med 1 procentenhet till 28 procent. Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta på sina bostadslån ligger kvar på samma nivå som föregående månad, 18 procent.

Boprisindikatorn stiger i Skåne, Norrland samt i Stockholm
I juni ökar indikatorn i hälften av regionerna. I Skåne  ökar Boprisindikatorn med 11 enheter från 59 till 70 , i Norrland ökar den med 6 enheter till 71 och i Stockholm ökar den från 58 till 62. I Svealand utom Stockholm ligger indikatorn kvar på samma nivå som föregående månad, 66 enheter. Det är endast i Östra och Västra Götaland som indikatorn minskar. I Östra Götaland med 7 enheter till 64 och i Västra Götaland med 4 enheter till 66.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 25 maj till 2 juni. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

juni-20 maj-21 apr-21 mar-21 feb-21 jan-21 dec-20 nov-20 okt-20 sep-20 aug-20 jul-20
65 66 63 61 57 54 50 55 58 46 40 24

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s Privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se


Presskontakt:
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 31 mars 2021 uppgick koncernens balansomslutning till 3 443 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 243 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv