Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Sälja bostad, Köpa bostad

Kyligare prisförväntningar i sommarvärmen

SEB:s Boprisindikator minskar med 3 enheter i juli, från 65 till 62. På regional nivå ligger indikatorn mellan 55 och 68 enheter. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå ökar och ligger i juli på 0,49 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor stiger och ligger på 8 procent, en procentenhet högre än förra månaden. Det visar juli månads Boprisindikator.

Andelen hushåll som tror på stigande priser minskar med 2 enheter till 68 procent jämfört med förra månadens 70 procent. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser det kommande året uppgår till 6 procent, en ökning med 1 enhet sedan föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser ökar med 4 enheter till 21 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 62, vilket är en nedgång med 3 enheter från förra månaden.

– Efter en lång period av kraftigt stigande bostadspriser börjar vi nu se en tydligare avmattning på bostadsmarknaden med en svalare prisutveckling. En bild som nu också bekräftas av hushållens något kyligare framtidstro. Den politiska turbulensen verkar inte fått något större genomslag, och det mesta pekar på att vi kommer att se en lugnare prisutveckling de kommande månaderna, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,49 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,49 procent. Det är en ökning med 0,02 procentenheter jämfört med föregående månad.

– Riksbanken inledde juli månad med ett tydligt besked om att reporäntan kommer att ligga kvar på noll procent under hela prognosperioden som sträcker sig till slutet av 2024. Ett besked som hushållen inte fullt ut tror på utan istället har en högre förväntansbild om ett år. Man kan hoppas att hushållen tar höjd för samma ränteskillnad i boendeekonomin och bygger upp goda marginaler inför framtiden, säger Américo Fern
ández.

Åtta procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 8 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en ökning med 1 procentenhet sedan förra månaden (7 procent). Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta på sina lån ökar med 1 enhet från föregående månad till 23 procent, och andelen som uppger att de har bunden ränta ökar med 3 procentenheter till 31 procent. Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta på sina bostadslån minskar med 4 procentenheter jämfört med föregående månad till 14 procent.

Boprisindikatorn minskar i Norrland, Skåne och Stockholm
I juli minskar indikatorn i hälften av regionerna. I Norrland minskar Boprisindikatorn med 16 enheter från 71 till 55, i Stockholm minskar den med 7 enheter från 62 till 55 och i Skåne med 5 enheter från 70 till 65. I Svealand utom Stockholm och i Västra Götaland ligger indikatorn kvar på samma nivå som föregående månad, 66 enheter för båda regionerna. Det är endast i Östra Götaland som indikatorn ökar, från 64 till 68.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 29 juni till 6 juli. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

jul-21 juni-20 maj-21 apr-21 mar-21 feb-21 jan-21 dec-20 nov-20 okt-20 sep-20 aug-20
62 65 66 63 61 57 54 50 55 58 46 40

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s Privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 31 mars 2021 uppgick koncernens balansomslutning till 3 443 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 243 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv

Américo Fernández
Privatekonom

Américo Fernández

Privatekonom

Américo Fernández