Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Investment Outlook: Positionering inför normalisering

Kapitalmarknaden anpassar sig till nya förutsättningar när vi rör oss från den dramatiska återhämtningsfasen till mer normal tillväxt- och inflationstakt. Finans- och penningpolitiken väntas gå samma väg, där stödåtgärderna sakta monteras ner. Detta minskar marknadspotentialen, men vi bedömer den fortsatt som positiv.

– Vi har kunnat glädjas åt att företagssektorn stått för en fenomenal vinståterhämtning, vilket varit den främsta orsaken till att börsavkastningen varit så kraftfull. Positiva faktorer som hög global tillväxttakt och fortsatta vinstökningar, ställs mot hög absolut värdering, investerares offensiva positionering och hög total skuldsättning. Vår bedömning är att kapitalmarknaden gör sig redo för normaliseringsfasen. I denna miljö har vi valt att minska risken något i våra modellportföljer, säger Fredrik Öberg, Chief Investment Officer, SEB Private Banking.

Vi presenterar i vanlig ordning aktuella teman. I denna utgåva fördjupar vi oss i den gröna omställningen; status, ambitioner och vilka investeringsmöjligheter som kan uppstå. Det andra temat behandlar långsiktiga räntenivåer och svarar på frågan ”Vart är räntan på väg?”. I det sista temat djupdyker vi i digital utbildning, som spelat en väsentlig roll under nedstängningar till följd av pandemin världen över.

Hela rapporten samt webbfilm och podd finns tillgängliga på seb.se/investmentoutlook
Rapporten finns också att läsa i sin helhet på sebgroup.com/sv

För mer information, kontakta:
Fredrik Öberg, CIO
070-767 6179
fredrik.oberg@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 30 juni 2021 uppgick koncernens balansomslutning till 3 445 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 401 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv