Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Investment Outlook: Normalisering efter onormalt år

Förra våren rådde ekonomisk kris och låga värderingar. Nu ligger fokus på stimulanser, vaccin och en ljus framtid, men också mycket högre värderingar på finansmarknaden. Bland de positiva faktorerna syns prognoser om hög global tillväxttakt och vinstökningar, stödjande penning- och finanspolitik samt relativvärdering. På den negativa marknadssidan återfinns den höga absoluta värderingsnivån, investerares ofta redan offensiva positionering och den höga totala skuldsättningen.

– Fjolårets kraftiga börsåterhämtning manar till försiktighet men håller tillväxtprognoserna, samtidigt som räntor och inflation är under kontroll, ser vi potential för fortsatt stigande börser, säger Fredrik Öberg, Chief Investment Officer, SEB Private Banking.

I denna utgåva presenterar vi två teman: Health Tech-sektorn och den nya EU-taxonomin. Det första är ett mycket intressant område, där moderna teknologiska och digitala metoder används för att skapa billiga och effektiva lösningar inom häslovård. Det andra temat är ett av flera EU-initiativ för att driva på vår omställning mot ett mer hållbart samhälle.

Ta del av hela rapporten samt vår webbfilm och podd på seb.se/investmentoutlook. Rapporten finns också att läsa i sin helhet på www.sebgroup.com/se.

För mer information, kontakta:
Fredrik Öberg, CIO
070-767 6179
fredrik.oberg@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 31 december 2020 uppgick koncernens balansomslutning till 3 040 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 106 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv