Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hushållens förmögenhet når nya höjder under andra kvartalet

SEB:s Sparbarometer för andra kvartalet 2021
De svenska hushållens brutto- och nettoförmögenheter ökade kraftigt under det andra kvartalet 2021. Uppgången beror på en kombination av stigande bostadspriser och fortsatt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Samtidigt minskade hushållens skulder i relation till både inkomst och förmögenhet. Det visar SEB:s Sparbarometer för andra kvartalet 2021, som presenteras i dag.

Hushållens nettoförmögenhet ökade under det andra kvartalet med 1 311 miljarder kronor (6,3 procent) och uppgick vid utgången av kvartalet till 22 235 miljarder kronor. Värdet på hushållens bruttoförmögenhet steg med 1 404 miljarder kronor till 27 099 miljarder kronor. Den största orsaken till uppgången är kraftigt stigande fastighetstillgångar (5,6 procent). Hushållens nysparande uppgick till 229 miljarder kronor och är det enskilt högsta nysparandet under ett kvartal i Sparbarometerns historia.

– Svenska hushåll hade ett rekordstarkt kvartal. En kraftig uppgång i förmögenheten, med börs och bostadsmarknad som stöd, gjorde tillsammans med ett rekordhögt nysparande och stigande inkomster hushållen rikare än någonsin. Man ska dock komma ihåg att skillnaderna mellan olika hushåll är stora och att vinnarna först och främst är de som äger sin bostad och har ett sparande på börsen, säger SEB:s Privatekonom Américo Fernández.

Under det andra kvartalet ökade hushållens skulder med 92 miljarder kronor (1,9 procent) och visar på en stark uppåtgående trend. Det är en högre ökningstakt än föregående kvartal (1,4 procent) och tydligt högre än den genomsnittliga ökningstakten för de tio senaste åren (1,5 procent). På årsbasis steg ökningstakten (6,3 procent) för åttonde kvartalet i rad, från bottennivån på runt 5,1 procent. Studielånen ökade med 0,3 procent och konsumtionslånen med 3,0 procent. Övriga lån ökade med 2,4 procent och bostadslånen med 1,9 procent. Bostadslånen står för nästan 80 procent av hushållens samlade skulder.

– Låga räntor och kraftigt stigande bostadspriser har under en lång period drivit upp hushållens skulder till rekordnivåer och det andra kvartalet var inget undantag. Det som däremot är anmärkningsvärt är att både förmögenheten och de disponibla inkomsterna växte snabbare än skulderna, vilket gör att hushållens skuldkvot sjunker i dubbel bemärkelse, säger Américo Fernández.

 

Kv2 2021 Miljarder kronor*
Ingående värde 25 695
Förändring räntetillgångar +181
Förändring aktietillgångar +587
Förändring fastighetstillgångar +635
      Varav nysparande +229
Utgående värde 27 099
Skulder -4 864
Nettotillgångar 22 235

Fördelning av hushållens tillgångar

Miljarder kronor

Förändring i procent
Förändring räntetillgångar 5 155 +3,6
Förändring aktietillgångar 9 934 +6,3
Förändring fastighetstillgångar 12 010 +5,6

*Avrundade siffror vilket kan bidra till differens i summering av tabell

 

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s Privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Susanne Eliasson, Senior privatekonomisk analytiker
070-763 6588
susanne.eliasson@seb.se

Amie Berglund, Privatekonomisk analytiker och ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern
070-739 41 51
amie.berglund@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 82 43
niklas.x.magnusson@seb.se 

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 30 juni 2021 uppgick koncernens balansomslutning till 3 445 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 401 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv

Américo Fernández
Privatekonom

Américo Fernández

Privatekonom

Américo Fernández