Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hushållens boprisförväntningar vänder upp igen

SEB:s Boprisindikator ökar med 2 enheter i september, från 39 till 41. På regional nivå ligger indikatorn mellan 33 och 46 enheter. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå ökar och ligger i september på 0,55 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor ligger på 5 procent, en procentenhet lägre än förra månaden. Det visar september månads Boprisindikator.

 

Andelen hushåll som tror på stigande priser ligger kvar på samma nivå som förra månaden, 53 procent. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser det kommande året uppgår till 12 procent, en minskning med 2 enheter sedan föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser ökar med 2 enheter till 27 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 41, vilket är en uppgång med 2 enheter från förra månaden.

– Hushållens boprisförväntningar står stadiga i september, med drygt hälften som fortfarande tror på stigande priser. Det är en tydlig återspegling av en i grunden stark bostadsmarknad. Regeringens senaste besked om att lätta på restriktionerna har ännu inte hunnit få genomslag på hushållens syn och blir något att följa noga under hösten, säger SEB:s Privatekonom Américo Fernández.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,55 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,55 procent. Det är en ökning med 0,07 procentenheter jämfört med föregående månad.

– Hushållen höjer sina ränteförväntningar något. Svensk ekonomi går starkt och för varje månad som går närmar vi oss slutet av pandemitunneln. Möjligen ett tecken på att hushållen ser en viss åtstramning i sikte efter en lång period av kraftiga stimulanser, säger Américo Fernández

Fem procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 5 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en minskning med 1 procentenhet sedan förra månaden (6 procent). Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta på sina lån ligger kvar på samma nivå som föregående månad, 22 procent. Även andelen som uppger att de har bunden ränta ligger kvar på samma nivå som föregående månad, vilket var 29 procent. Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta på sina bostadslån ökar med 3 procentenheter jämfört med föregående månad, till 19 procent.

Boprisindikatorn ökar mest i Stockholm
I september skiljer sig regionerna åt i förväntningarna om framtida bopriser. De ökar i tre av de sex regionerna och minskar i de övriga. I Stockholm ökar indikatorn mest, med 12 enheter från 30 till 42, medan den i Östra Götaland ökar med 6 enheter till 42. I Norrland ökar den med 4 enheter, från 37 till 41. Störst nedgång sker i Västra Götaland, där indikatorn minskar med 10 enheter från 51 till 41. I Skåne minskar den med 6 enheter till 46, och i Svealand utom Stockholm minskar den med 4 enheter från 37 till 33.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 31 augusti till 7 september. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

sep-21 aug-21 jul-21 juni-20 maj-21 apr-21 mar-21 feb-21 jan-21 dec-20 nov-20 okt-20
41 39 62 65 66 63 61 57 54 50 55 58

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s Privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 30 juni 2021 uppgick koncernens balansomslutning till 3 445 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 401 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv

Américo Fernández
Privatekonom

Américo Fernández

Privatekonom

Américo Fernández