Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hushållens boprisförväntningar vänder ner

SEB:s Boprisindikator minskade med 3 enheter i oktober, från 41 till 38. På regional nivå ligger indikatorn mellan 33 och 45 enheter. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå ligger kvar på samma nivå som föregående månad, 0,55 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor ligger på 4 procent, en procentenhet lägre än förra månaden. Det visar oktober månads Boprisindikator.

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året minskar med 3 enheter till 50 procent. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser uppgår till 12 procent och ligger därmed kvar på samma nivå som föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser ökar med 3 enheter till 30 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 38, vilket är en nedgång med 3 enheter från förra månaden.

– Hushållens boprisförväntningar vänder ner men är i grunden en omsvängning från en tro på stigande bostadspriser till mer oförändrade priser om ett år. Hushållens framtidssyn i kombination med kraftigt stigande energipriser, hävda coronarestriktioner och en lugnare prisutveckling vittnar om att bostadsmarknaden tappar fart under höstens inledning, säger SEB:s Privatekonom Américo Fernández.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,55 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,55 procent. Det är samma nivå som föregående månad.

– Hushållens tro ligger kvar på en historiskt sett väldigt låg reporäntnivå. Men i ljuset av dagens lågräntemiljö så är det den högsta nivån vi sett på över sju år. Det talar för att den senaste tidens stigande inflation försiktigt börjar sätta sig i hushållens framtida räntebild, säger Américo Fernández

Fyra procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 4 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en minskning med en procentenhet sedan förra månaden (5 procent). Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta på sina lån minskar med en enhet från föregående månads 22 procent till 21 procent. Andelen som uppger att de har bunden ränta ligger kvar på samma nivå som föregående månad, vilket var 29 procent. Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta på sina bostadslån minskar med en procentenhet jämfört föregående månad, till 18 procent.

Boprisindikatorn sjunker mest i Skåne
Som vanligt skiljer sig regionerna åt i förväntningarna om framtida bostadspriser. De ökar i två av de sex regionerna och minskar i de övriga. I Svealand utom Stockholm ökar indikatorn mest, med 6 enheter från 33 till 39, följt av Västra Götaland, där den ökar med 4 enheter från 41 till 45. Störst nedgång sker i Skåne där indikatorn minskar med 13 enheter från 46 till 33. I Östra Götaland sjunker indikatorn med 9 enheter, från 42 till 33. I Stockholm minskar den med 3 enheter från 42 till 39, och i Norrland minskar den med 2 enheter från 41 till 39.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 28 september till 5 oktober. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

okt-21 sep-21 aug-21 jul-21 juni-20 maj-21 apr-21 mar-21 feb-21 jan-21 dec-20 nov-20
38 41 39 62 65 66 63 61 57 54 50 55

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s Privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se


Presskontakt:
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 30 juni 2021 uppgick koncernens balansomslutning till 3 445 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 401 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv

Américo Fernández
Privatekonom

Américo Fernández

Privatekonom

Américo Fernández