Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hushållens boprisförväntningar tar ny fart

SEB:s Boprisindikator ökade med 6 enheter i november, från 38 till 44. På regional nivå ligger indikatorn mellan 39 och 53 enheter. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år är näst intill oförändrade från föregående månad och ligger på 0,54 procent. Andelen hushåll som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor ligger på 8 procent, vilket är 4 procentenheter högre än förra månaden. Det visar november månads Boprisindikator.

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ökar med 4 enheter till 54 procent. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser uppgår till 10 procent, en minskning med 2 enheter från föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser minskar med 2 enheter till 28 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 44, vilket är en ökning med 6 enheter från förra månaden.

– Trots en något trevande höst med dämpad prisutveckling, stigande ränteförväntningar och rekordhöga energipriser vänder hushållens boprisförväntningar upp i november. Frågan framöver blir om de stigande prisförväntningarna får fäste på bostadsmarknaden eller om orosmolnen i form av energipriser och en dämpad ekonomisk återhämtning väger tyngre, säger SEB:s Privatekonom Américo Fernández.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,54 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,54 procent. Det är en marginell minskning med 0,01 enheter från föregående månad.

Åtta procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 8 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en ökning med 4 procentenheter sedan förra månaden. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta på sina lån ökar med en enhet från föregående månads 21 procent till 22 procent. Andelen som uppger att de har bunden ränta sjunker med 2 enheter från 29 till 27 procent. Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta på sina bostadslån minskar med en procentenhet jämfört med föregående månad, till 17 procent.


– En bred ekonomisk återhämtning i kombination med stigande inflation har drivit upp bolåneräntorna med längre löptider. Förmodligen är det en bidragande orsak till att dubbelt så många hushåll planerar att binda sina räntor under de kommande tre månaderna, säger Américo Fernández.

Boprisindikatorn ökar mest i Norrland
Som vanligt skiljer sig regionerna åt i förväntningarna om framtida bostadspriser. De ökar i fyra av de sex regionerna, ligger kvar på samma nivå i en och minskar i en jämfört med föregående månad. I Norrland ökar indikatorn med hela 14 enheter, från 39 till 53, följt av Östra Götaland och Skåne där den ökar med 13 enheter från 33 till 46 i båda regionerna. I Stockholm ökar indikatorn med 7 enheter från 39 till 46, medan den är oförändrad på 39 i Svealand utom Stockholm. Västra Götaland är den enda region där indikatorn minskar – med 6 enheter från 45 till 39.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 26 oktober till 3 november. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

nov-21 okt-21 sep-21 aug-21 jul-21 juni-20 maj-21 apr-21 mar-21 feb-21 jan-21 dec-20
44 38 41 39 62 65 66 63 61 57 54 50

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s Privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se


Presskontakt:
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 30 september 2021 uppgick koncernens balansomslutning till 3 585 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 422 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv