Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hushållens boprisförväntningar stiger till 3-årshögsta

SEB:s Boprisindikator ökar med ytterligare 4 enheter i mars, från 57 till 61. På regional nivå ökar skillnaderna och indikatorn ligger nu mellan 57 och 70 enheter. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå ökar något och ligger i mars på 0,49 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor stiger kraftigt och ligger på 11 procent, sju enheter högre än förra månaden. Det visar årets tredje Boprisindikator.

Andelen hushåll som tror på stigande priser ökar med 2 procentenheter från förra månaden till 66 procent. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser det kommande året uppgår till 5 procent, en minskning med 2 enheter sedan föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser är 21 procent, vilket är en uppgång med 1 enhet jämfört med förra månaden. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser och ligger i denna mätning på 61, vilket är en uppgång med 4 enheter från förra månaden.

Den starka trenden i Boprisindikatorn håller i sig och två av tre hushåll tror nu på fortsatt stigande priser. Med en indikator på 61 är vi uppe på den högsta nivån sedan juli 2017. Kombinationen av låga räntor, ekonomisk återhämtning och kanske även möjligheten till fortsatt hemarbete när coronakrisen klingat av, påverkar antagligen bilden. Dessutom tar hushållen säkert intryck av den faktiska prisstatistiken som pekar på tydliga uppgångar i början av året, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,49 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,49 procent. Det är en ökning med 0,05 procentenheter jämfört med förra månaden.

Elva procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 11 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en ökning med hela sju enheter jämfört med förra månaden (4 procent). Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta på sina lån minskar med 3 procentenheter till 20 procent och andelen som har bunden ränta ökar med 2 procentenheter till 29 procent. Andelen som uppger att de har en kombination av bunden och rörlig ränta på sina bostadslån minskar med 2 enheter till 18 procent.

Andelen som planerar att binda sin bolåneränta ökar dramatiskt och 11 procent är historiskt sett en hög nivå. Det senaste decenniet har vi bara sett den nivån vid ett tillfälle (januari 2019). Det är tydligt att hushållen tagit intryck av den senaste tidens begynnande inflations- och ränteoro och de ser antagligen att tiden då bundna räntor är lika låga som rörliga är på väg att ta slut. I det läget är det inte överraskande att många överväger att binda i närtid, säger Jens Magnusson.

Boprisindikatorn stiger i alla regioner utom i Östra Götaland
I mars ökar indikatorn i alla regioner utom i Östra Götaland. I Norrland ökar Boprisindikatorn med 16 enheter från 54 till 70 och i Västra Götaland ökar den med 10 enheter till 63. I Svealand utom Stockholm ökar den med 5 enheter till 60, i Skåne med 3 enheter till 67 och i Stockholm med 1 enhet till 57. Det är endast i Östra Götaland som indikatorn minskar, från 64 till 60.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 23 februari till 2 mars. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

mar-21 feb-21 jan-21 dec-20 nov-20 okt-20 sep-20 aug-20 jul-20 juni-20 maj-20 apr-20
61 57 54 50 55 58 46 40 24 -23 -26 -20

För mer information, kontakta:
Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 2267
jens.magnusson@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 31 december 2020 uppgick koncernens balansomslutning till 3 040 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 106 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv