Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hushållens boprisförväntningar faller kraftigt

SEB:s Boprisindikator minskar med 23 enheter i augusti, från 62 till 39. På regional nivå ligger indikatorn mellan 30 och 52 enheter. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå minskar marginellt och ligger i augusti på 0,48 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor ligger på 6 procent, två procentenheter lägre än förra månaden. Det visar augusti månads Boprisindikator.

Andelen hushåll som tror på stigande priser minskar med 15 enheter till 53 procent jämfört med förra månadens 68 procent. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser det kommande året uppgår till 14 procent, en ökning med 8 enheter sedan föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser ökar med 4 enheter till 25 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 39, vilket är en nedgång med 23 enheter från förra månaden.

– Efter ett par månader av lugnare prisutveckling och en växande debatt om att bostadspriserna nått någon form av smärtgräns kom till slut en kraftig nedgång i hushållens boprisförväntningar. Det är dock fortfarande drygt hälften av hushållen som tror på stigande bostadspriser så det sista ordet är forfarande inte sagt vad gäller höstens boprisutveckling, säger SEB:s Privatekonom Américo Fernández.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,48 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,48 procent. Det är en marginell minskning med 0,01 procentenheter jämfört med föregående månad.

– Räntebeskeden och inflationsoron kommer och går men hushållens ränteförväntningar består. Hushållen verkar ha en bestämd uppfattning om att ränteläget inte kommer att förändras det kommande året och ligger kvar på ungefär samma nivå sedan början på 2020, säger Américo Fernández

Sex procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 6 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en minskning med 2 procentenheter sedan förra månaden (8 procent). Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta på sina lån minskar med 1 enhet från föregående månad till 22 procent, och andelen som uppger att de har bunden ränta minskar med 2 procentenheter till 29 procent. Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta på sina bostadslån ökar med 2 procentenheter jämfört med föregående månad till 16 procent.

Boprisindikatorn minskar i alla regioner
I augusti minskar indikatorn i samtliga regioner. I Östra Götaland minskar Boprisindikatorn mest med hela 32 enheter från 68 till 36. I Svealand utom Stockholm minskar den med 29 enheter till 37 och i Stockholm med 25 enheter, från 55 till 30. I Norrland minskar indikatorn med 18 enheter till 37 och i Västra Götaland med 15 enheter till 51. I Skåne minskar indikatorn med 13 enheter till 52.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 27 juli till 2 augusti. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

aug-21 jul-21 juni-20 maj-21 apr-21 mar-21 feb-21 jan-21 dec-20 nov-20 okt-20 sep-20
39 62 65 66 63 61 57 54 50 55 58 46

 

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s Privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Presskontakt:
Henrik Westman, tillförordnad kommunikationschef
070-763 5134
henrik.x.westman@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 30 juni 2021 uppgick koncernens balansomslutning till 3 445 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 401 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv