Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hushållens boprisförväntningar dämpas i december

SEB:s Boprisindikator minskar med 1 enhet i december, från 44 till 43. På regional nivå ligger indikatorn mellan 39 och 48 enheter. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år stiger från föregående månad och ligger på 0,64 procent, en ökning med 0,10 enheter. Andelen som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor ligger på 7 procent, vilket är 1 procentenhet lägre än förra månaden. Det visar årets sista Boprisindikator.

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger kvar på samma nivå som förra månaden, 54 procent. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser uppgår till 11 procent, vilket är en ökning med 1 enhet från föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser minskar med 1 enhet till 27 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 43, vilket är en minskning med 1 enhet från förra månaden.

– Ytterligare ett starkt bostadsår går mot sitt slut och den rådande energikrisen verkar inte påverka hushållens boprisförväntningar för det kommande året. Bokslutet för 2021 visar att hushållens syn på bostadspriserna ligger på ungefär samma nivå som före pandemins utbrott i början på 2020, säger SEB:s Privatekonom Américo Fernández.

Hushållen tror att reporäntan kommer att öka till 0,64 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att stiga till 0,64 procent. Det är en kraftig ökning med 0,10 enheter från föregående månad.

– Skillnaden mellan hushållens och Riksbankens syn på reporäntan tar fart i december. Enligt hushållen verkar räntebotten vara förbi och den senaste tidens inflationsoro och Riksbankens egna besked om att en räntehöjning kan komma tidigare än aviserat verkar ha fått genomslag hos hushållen, säger Américo Fernández.

Sju procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 7 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en minskning med 1 procentenhet sedan förra månaden. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta på sina lån minskar med 1 enhet, från föregående månads 22 procent till 21 procent. Andelen som uppger att de har bunden ränta ökar med 2 enheter från 27 till 29 procent. Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta på sina bostadslån minskar med 1 procentenhet jämfört med föregående månad, till 16 procent.

Boprisindikatorn ökar enbart i Svealand utom Stockholm
Som vanligt skiljer sig regionerna åt i förväntningarna om framtida bostadspriser. I december ökar förväntingarna i endast en av de sex regionerna, medan de är oförändrade i tre och minskar i två jämfört med föregående månad. I Svealand utom Stockholm ökar indikatorn från 39 till 41. I Norrland minskar indikatorn med 5 enheter från 53 till 48 och i Stockholm minskar den med 2 enheter från 46 till 44. I Östra Götaland och Skåne ligger den kvar på samma nivå som föregående månad, 46 i båda regionerna, och i Västra Götaland ligger den kvar på 39. 

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 30 november till 7 december. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

dec-21 nov-21 okt-21 sep-21 aug-21 jul-21 juni-20 maj-21 apr-21 mar-21 feb-21 jan-21
43 44 38 41 39 62 65 66 63 61 57 54


För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s Privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se


Presskontakt:
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 30 september 2021 uppgick koncernens balansomslutning till 3 585 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 422 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv

Américo Fernández
Privatekonom

Américo Fernández

Privatekonom

Américo Fernández