Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hushållen tror på ännu högre bostadspriser

SEB:s Boprisindikator fortsätter att öka och stiger ytterligare 3 enheter i maj, från 63 till 66. På regional nivå ligger indikatorn mellan 58 och 71 enheter. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå minskar markant och ligger i maj på 0,40 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor stiger och ligger på 5 procent, två procentenheter högre än förra månaden. Det visar maj månads Boprisindikator.

Andelen hushåll som tror på stigande priser ökar med 1 procentenhet från förra månaden till 70 procent. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser det kommande året uppgår till 4 procent, en minskning med 2 enheter sedan föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser ligger kvar på 18 procent, samma nivå som förra månaden. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 66, vilket är en uppgång med 3 enheter från förra månaden.

Bostadspriserna rusar för närvarande och 7 av 10 svenskar tror att de fortsätter stiga det närmaste året. Bara 4 procent tror på fallande priser vilket är den lägsta nivån som uppmätts i Boprisindikatorns 18-åriga historia. Dagens Boprisindikator på 66 ger stöd för fortsatta prisuppgångar och är bara 6 enheter lägre än rekordnoteringen 72 från september 2015, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,40 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,40 procent. Det är en markant minskning med 0,13 procentenheter jämfört med föregående månad.

Det är intressant att hushållens reporänteförväntningar vänder nedåt i maj. Det finns en diskussion om risken för högre inflation och högre räntor och tidigare i år såg det ut som att hushållens ränteförväntningar var på väg uppåt. Nu vänder förväntningarna alltså nedåt även om det fortfarnade är långt ner till analytikernas och Riksbankens egen prognos för ränteutvecklingen, säger Jens Magnusson.

Fem procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 5 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en ökning med 2 procentenheter sedan förra månaden (3 procent). Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta på sina lån ligger kvar på samma nivå som föregående månad, 23 procent, och andelen som uppger att de har bunden ränta minskar med 1 procentenhet till 27 procent. Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta på sina bostadslån ökar med 3 enheter till 18 procent.

Boprisindikatorn stiger i Västra och Östra Götaland samt i Skåne
I maj ökar indikatorn i hälften av regionerna. I Västra Götaland  ökar Boprisindikatorn med 10 enheter från 60 till 70 , i Östra Götaland ökar den med 5 enheter till 71 och i Skåne ökar den från 58 till 59. I Stockholm ligger indikatorn kvar på samma nivå som föregående månad, 58. Det är endast i Norrland och Svealand utom Stockholm  som indikatorn minskar. I Norrland  med 6 enheter till 65 och i Svealand utom Stockholm med 3 enheter till 66.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 28 april till 4 maj. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

maj-21 apr-21 mar-21 feb-21 jan-21 dec-20 nov-20 okt-20 sep-20 aug-20 jul-20 juni-20
66 63 61 57 54 50 55 58 46 40 24 -23

För mer information, kontakta:
Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 2267
jens.magnusson@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 31 mars 2021 uppgick koncernens balansomslutning till 3 443 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 243 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv