Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hundra år till jämställda pensioner?

En ny rapport från SEB visar att det med de senaste årens förändringstakt kommer att ta 100 år innan män och kvinnor har lika höga pensionsinkomster i Sverige. Även om man snabbt skulle åtgärda några av de vanligast diskuterade problemen, som att kvinnor arbetar med deltid och har något lägre förvärvsfrekvens, skulle det bara hjälpa på marginalen. Det kommer således behövas fler åtgärder.

Jämställdhet och kvinnors ”lika rätt till ekonomiska resurser” är en del av FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030 och en hörnsten för att uppnå ett hållbart samhälle. För att målet ska uppfyllas krävs att också kvinnors pensionsinkomster är i nivå med mäns. Dit verkar det dock vara långt. Inför Internationella kvinnodagen den 8 mars har SEB:s privatekonomer gjort en analys på temat jämställda pensioner, baserat på SCB:s inkomstatistik. I dagsläget tjänar kvinnor mindre än män, vilket leder till lägre livsinkomster och till slut lägre pension. Analysen visar att även om skillnaderna minskar kommer kvinnliga och manliga pensionärers inkomster, med dagens utvecklingstakt, att bli lika stora först om 100 år. Den visar också att ingen enskild åtgärd verkar kunna förändra utvecklingen tillräckligt för att målet ska nås inom rimlig tid.

Snarare krävs det ett batteri av åtgärder från både individen och samhällets olika aktörer. En kombination av privat sparande och politiska reformer kan göra stor skillnad. Det finns en rad möjliga förändringar på olika nivåer som snabbare kan höja kvinnors pensioner men det kommer krävas fler och mer samordnade förändringar av politiken, arbetsmarknadens partner, finansbranschen och individen, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Enligt rapporten finns det i grunden tre vägar som leder till mer jämställda pensioner: omfördelning av befintliga resurser till kvinnor, fler arbetade år för kvinnor, och högre sparande för kvinnor. För sparandet behövs det enligt Jens Magnusson verktyg som gör det realistiskt för kvinnor att höja sina pensioner utan att pensionssystemets finansiella hållbarhet och drivkrafter för arbete kompromissas bort. SEB har tagit fram ett förslag på ett sådant verktyg, kallat Pensionslyftet, vilket är en ny sparform som riktar sig till personer med låga och normala inkomster.

Att få dessa bitar på plats är viktigt för pensionsnivåerna i allmänhet men det är också centralt för att åstadkomma jämnare pensioner mellan män och kvinnor. Vilken avvägning och vilka steg som bör göras för att förbättra prognosen för jämställda pensioner är en samhällsdebatt som förtjänar mer uppmärksamhet, säger Jens Magnusson.

Läs hela rapporten, samt ta del av våra övriga privat- och företagsekonomiska publikationer, här: https://sebgroup.com/sv/press/vara-experter/expertrapporter

För mer information, kontakta:
Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 2267
jens.magnusson@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 31 december 2020 uppgick koncernens balansomslutning till 3 040 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 106 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv