Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Företagarnas optimism tar fart inför senvåren

SEB:s Företagarindikator ökar med 10 enheter under senaste månaden, från 16 till 26 enheter, vilket visar på en fortsatt stigande optimism när företagare blickar mot de kommande tre månaderna. Det är första månaden sedan undersökning började i december 2020 som företagarna uppger att två av de tre  ekonomiska indikatorerna,  likviditet och arbetstid, hamnar i balans (0). Det är endast omsättningen som fortfarande är negativ (-4). Det visar den senaste månadens företagarindikator.

Företagarindikator
Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden ökar med 3 enheter, från 31 till 34 procent. Andelen företagare som tror på en negativ utveckling ligger på 8 procent vilket är en minskning med 7 enheter jämfört med föregående månad. Andelen som tror på oförändrad utveckling ökar från 52 till 57 procent. Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling. Indikatorn ligger i denna mätning på plus 26 vilket är en betydligt mer optimistisk syn på utvecklingen än förra månaden.

– Den här månaden tar företagarnas optimism ny fart. Positiva nyheter kopplat till vaccinutrullningen, både i Sverige och internationellt, verkar nu få genomslag på deras syn de kommande månaderna. Hoppet om att samhället snart ska kunna återgå till mer normala förhållanden ökar förväntningarna om en efterlängad medvind i orderböckerna, säger SEB:s företagarekonom Américo Fernández.

Fler ekonomiska indikatorer
På frågan hur tre ekonomiska indikatorer (omsättning, likviditet och arbetstid) utvecklats under den senaste månaden jämfört med föregående månad, svarar företagarna betydligt mer positivt även om en indikator fortfarande är negativ. Även dessa indikatorer mäts som balansmått, det vill säga andelen som uppger en ökning minus andelen som uppger en minskning. I senaste mätningen uppger företagarna ganska stora förändringar i den ekonomiska utvecklingen. Likviditeten  och arbetstiden har förbättrats väsentligt från minus 6 respektive minus 9 föregående månaden till  0 för respektive indikator denna månad. Det är endast omsättingen som fortsatt visar en negativ siffra men ändå en förbättring från minus 9 till minus 4 denna månad. 

Den senaste tidens växande optimism slår nu igenom i företagsekonomin med en stark utveckling för både arbetstid och likviditet. Omsättningen har däremot fortfarande inte återhämtat sig helt och sämre ser det ut bland enskilda firmor, vilket förmodligen är en effekt av att stödåtgärderna inte nått ut till dem i samma utsträckning som resten av företagskollektivet, säger Américo Fernández.

Företagarindikatorn - Utveckling sedan start:

maj-21 apr-21 mar-21 feb-21 jan-21 dec-20
26 16 13 12 4 -1

Demoskop genomför varje månad undersökningen Företagarindikatorn på uppdrag av SEB och bankens innovationsstudio SEBx, som fokuserar på egenföretagarna och utvecklar bankappen UNQUO möta deras behov. Denna undersökning bygger på cirka 600 webbintervjuer om enmansföretagares syn på omsättning, likviditet, arbetstid och framtidsutsikter. Undersökningen genomfördes under perioden 16 april till  27 april.

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s Företagarekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 31 mars 2021 uppgick koncernens balansomslutning till 3 443 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 243 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv