Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Företagarnas optimism håller i sig inför hösten

SEB:s Företagarindikator, som visar företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna, ligger kvar på sin hittills högsta notering, 26 enheter. Samtidigt ökar alla de ekonomiska indikatorerna i månadens undersökning. Omsättningen ökar från minus 3 till plus 1 och arbetstiden från minus 5 till plus 4, medan likviditeten ökar från förra månadens balansmått på 2 till 4. Det visar den senaste månadens Företagarindikator.

Företagarindikator
Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden ökar med 3 enheter, från 34 till 37 procent. Andelen företagare som tror på en negativ utveckling ökar också med 3 enheter, från 8 till 11 procent, medan andelen som tror på oförändrad utveckling minskar från 55 till 51 procent. Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling. Indikatorn ligger i denna mätning kvar på 26 enheter, vilket är samma toppnotering som förra månaden.

– Företagarindikatorn ligger kvar på sin hittills högsta notering och kan ansluta sig till övriga konjunkturindikatorer som under den senaste månaden andats tydlig optimism för svenskt näringsliv. Lättare restriktioner i sikte, ett fortsatt lågt ränteläge och en expansiv budget i närtid talar för att företagarna kan få rätt i sin optimism, säger SEB:s Privatekonom Américo Fernández.

Fler ekonomiska indikatorer
På frågan hur tre ekonomiska indikatorer (omsättning, likviditet och arbetstid) utvecklats under den senaste månaden jämfört med föregående månad, svarar företagarna mer positivt denna månad. Även dessa indikatorer mäts som balansmått, det vill säga andelen som uppger en ökning minus andelen som uppger en minskning. I senaste mätningen visar alla indikatorerna positiva balansmått. Omsättningen ökar från minus 3 till plus 1 och arbetstiden från minus 5 till plus 4 medan likviditeten visar fortsatt positivt balansmått och ökar från plus 2 till plus 4. 

– Företagarna är tillbaka från semestrarna och redo att ta sig an hösten. Det lyser igenom när alla ekonomiska indikatorer återigen är på plus efter sommarens nedgång. Det finns fortfarande marginal att hämta och det är inte osannolikt att vi får se fortsatt stigande indikatorer under hösten, säger Américo Fernández.

Företagarindikatorn - Utveckling sedan start:

sep-21 aug-21 jul-21 jun-21 maj-21 apr-21 mar-21 feb-21 jan-21 dec-20
26 26 22 22 26 16 13 12 4 -1

Demoskop genomför varje månad undersökningen Företagarindikatorn på uppdrag av SEB och UNQUO, som är en finansiell tjänst utvecklad av bankens innovationsstudio SEBx för att göra livet som egenföretagare enklare. Denna undersökning bygger på cirka 600 webbintervjuer om enmansföretagares syn på omsättning, likviditet, arbetstid och framtidsutsikter. Undersökningen genomfördes under perioden 19 augusti till 31 augusti.

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s Privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 30 juni 2021 uppgick koncernens balansomslutning till 3 445 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 401 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv

Américo Fernández
Privatekonom

Américo Fernández

Privatekonom

Américo Fernández