Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Företagarnas optimism fortsätter dämpas

SEB:s Företagarindikator, som visar företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna, sjunker ytterligare något från förra månadens notering på 18 enheter till 17. Bland de ekonomiska indikatorerna varierar utvecklingen i månadens undersökning. Omsättningen ökar från plus 3 till plus 4 medan likviditeten minskar från plus 7 till plus 4 enheter. Även arbetstiden minskar, från plus 6 till plus 4 jämfört med förra månadens balansmått. Det visar den senaste månadens Företagarindikator.

Företagarindikator
Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden minskar med 3 enheter, från 32 till 29 procent. Andelen företagare som tror på en negativ utveckling minskar också, från 14 till 12 procent, medan andelen som tror på oförändrad utveckling ökar med 6 enheter från 51 till 57 procent. Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling. Indikatorn ligger i denna mätning på 17 enheter, vilket är en minskning med 1 enhet från förra månaden.

– Under senaste månaden har företagare fått se stigande energipriser, en ökad smittspridning och en växande oro över återinförda restriktioner. Väger man samman dessa orosmoln så förklarar det företagens något mer dämpade framtidssyn, säger SEB:s Privatekonom Américo Fernández.

Fler ekonomiska indikatorer
På frågan hur tre ekonomiska indikatorer (omsättning, likviditet och arbetstid) utvecklats under den senaste månaden jämfört med föregående månad, svarar företagarna överlag positivt denna månad. Även dessa indikatorer mäts som balansmått, det vill säga andelen som uppger en ökning minus andelen som uppger en minskning. Precis som i förra mätningen visar alla indikatorerna positiva balansmått och konvergerar i den här mätningen på samma nivå. Dock är det endast omsättningen som ökar, från plus 3 till plus 4. Likviditeten minskar från plus 7 till plus 4 och arbetstiden minskar från plus 6 till plus 4.

– Trots en något varierande utveckling för företagarnas ekonomiska indikatorer den här månaden, så vittnar de flesta om att utvecklingen går i rätt riktning. En stabil avslutning på året som samtidigt talar för goda förutsättningar inför 2022, säger Américo Fernández.

Företagarindikatorn – Utvecklingen senaste tolv månaderna:

dec-21 nov-21 okt-21 sep-21 aug-21 jul-21 jun-21 maj-21 apr-21 mar-21 feb-21 jan-21
17 18 19 26 26 22 22 26 16 13 12 4

Demoskop genomför varje månad undersökningen Företagarindikatorn på uppdrag av SEB och UNQUO, som är en finansiell tjänst utvecklad av bankens innovationsstudio SEBx för att göra livet som egenföretagare enklare. Denna undersökning bygger på cirka 600 webbintervjuer om enmansföretagares syn på omsättning, likviditet, arbetstid och framtidsutsikter. Undersökningen genomfördes under perioden 19 november till 30 november.

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s Privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 30 september 2021 uppgick koncernens balansomslutning till 3 585 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 422 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv

Américo Fernández
Privatekonom

Américo Fernández

Privatekonom

Américo Fernández