Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Företagarnas optimism bromsar in inför sommaren

SEB:s Företagarindikator, som visar företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna, minskar med 4 enheter i juni, från 26 till 22 enheter. Detta efter att tidigare ha ökat sex månader i rad. Det är samtidigt första månaden sedan undersökning började i december 2020 som företagarna uppger att den ekonomiska indikatorn arbetstid visar ett positivt balansmått (6). Likviditeten ligger kvar på samma nivå som förra månaden, (0). Det är endast omsättningen som trots positiv utveckling fortfarande är negativ (-3). Det visar den senaste månadens företagarindikator.

Företagarindikator
Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden minskar med 4 enheter, från 34 till 30 procent. Andelen företagare som tror på en negativ utveckling ligger kvar på samma nivå som föregående månad, 8 procent. Andelen som tror på oförändrad utveckling ökar från 57 till 58 procent. Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling. Indikatorn ligger i denna mätning på plus 22 vilket är en något mer negativ syn på utvecklingen än förra månaden.

Efter sex månader i rad med stigande optimism bland företagarna så vänder det ner i juni. Enmansföretagare är en motståndskraftig företagargrupp men även dessa eldsjälar behöver semester. Nedgången under juni är förmodligen en effekt av att många företagare drar ner på aktiviteten och försöker ta lite tid för att återhämta sig, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Fler ekonomiska indikatorer
På frågan hur tre ekonomiska indikatorer (omsättning, likviditet och arbetstid) utvecklats under den senaste månaden jämfört med föregående månad, svarar företagarna betydligt mer positivt när det gäller arbetstid även om en indikator fortfarande är negativ. Även dessa indikatorer mäts som balansmått, det vill säga andelen som uppger en ökning minus andelen som uppger en minskning. I senaste mätningen uppger företagarna ganska stora förändringar i den ekonomiska utvecklingen. Arbetstiden har förbättrats väsentligt från 0 till 6 medan likviditeten ligger kvar på 0, vilket är samma nivå som förra månaden. Det är endast omsättingen som fortsatt visar en negativ siffra, men ändå en förbättring från minus 4 till minus 3 denna månad. 

Det är glädjande nyheter att företagarnas ekonomiska ställning förbättrats under den senaste månaden. Den goda utvecklingen i arbetstiden är extra positiv då det förmodligen kommer att avspeglas i både likviditet och omsättning så småningom. Det blir en viktig fråga att följa i kommande mätningar, säger Américo Fernández.

Företagarindikatorn - Utveckling sedan start:

jun-21 maj-21 apr-21 mar-21 feb-21 jan-21 dec-20
22 26 16 13 12 4 -1

Demoskop genomför varje månad undersökningen Företagarindikatorn på uppdrag av SEB och UNQUO, som är en finansiell tjänst utvecklad av bankens innovationsstudio SEBx för att göra livet som egenföretagare enklare. Denna undersökning bygger på cirka 600 webbintervjuer om enmansföretagares syn på omsättning, likviditet, arbetstid och framtidsutsikter. Undersökningen genomfördes under perioden 21 maj till  1 juni.

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s Privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 31 mars 2021 uppgick koncernens balansomslutning till 3 443 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 243 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv