Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Företagarindikatorn 1 år – fortsatt dämpad optimism

SEB:s Företagarindikator, som visar företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna sjunker ytterligare något från förra månadens notering på 19 enheter till 18. Bland de ekonomiska indikatorerna så varierar utvecklingen i månadens undersökning. Omsättningen minskar från plus 4 till plus 3 och likviditeten minskar från plus 8 enheter till plus 7 enheter. Det är endast arbetstiden som ökar, från plus 5 till plus 6 jämfört med förra månadens balansmått. Det visar den senaste månadens företagarindikator.

Företagarindikator

Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden ökar med 4 enheter, från 28 till 32 procent. Andelen företagare som tror på en negativ utveckling ökar också, från 9 till 14 procent, medan andelen som tror på oförändrad utveckling minskar med 10 enheter från 61 till 51 procent. Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling. Indikatorn ligger i denna mätning på 18 enheter vilket är en minskning med 1 enhet från förra månaden.

  • Efter att ha tagit tempen på Sveriges enmansföretagare 12 månader i rad ser vi att deras optimism stigit gradvis under året. De senaste två månaderna har dock företagarna gått in i en något lugnare fas med tydliga tecken på avmattning. Det är inte en särskilt förvånande utveckling efter att övriga ekonomin också börjat sakta in efter utdragna produktionsstörningar och en växande inflationsoro, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.


Fler ekonomiska indikatorer
På frågan hur tre ekonomiska indikatorer (omsättning, likviditet och arbetstid) utvecklats under den senaste månaden jämfört med föregående månad, svarar företagarna överlag positivt denna månad. Även dessa indikatorer mäts som balansmått, det vill säga andelen som uppger en ökning minus andelen som uppger en minskning. Precis som i förra mätningen visar alla indikatorerna positiva balansmått. Dock är det endast en indikator som ökar. Omsättningen sjunker från plus 4 till plus 3 och likviditeten från plus 8 till plus 7. Det är endast arbetstiden som ökar, från plus 5 till plus 6. 

  • När vi startade undersökningen för ett år sedan vittnade de flesta företagare om en negativ utveckling för omsättning, likviditet och arbetstid. Nu, ett år senare, ser de flesta att orderböckerna gått från röda till svarta siffror. Ytterligare ett styrkebesked inför framtiden är att enmansföretagare inte ser eventuella ränteuppgångar som något problem för företagsekonomin, säger Américo Fernández.

Företagarindikatorn - Utveckling sedan start:

nov-21 okt-21 sep-21 aug-21 jul-21 jun-21 maj-21 apr-21 mar-21 feb-21 jan-21 dec-20
18 19 26 26 22 22 26 16 13 12 4 -1

Demoskop genomför varje månad undersökningen Företagarindikatorn på uppdrag av SEB och UNQUO, som är en finansiell tjänst utvecklad av bankens innovationsstudio SEBx för att göra livet som egenföretagare enklare. Denna undersökning bygger på cirka 600 webbintervjuer om enmansföretagares syn på omsättning, likviditet, arbetstid och framtidsutsikter. Undersökningen genomfördes under perioden 22 oktober till 27 oktober.

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s Privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB is a leading northern European financial services group with a strong belief that entrepreneurial minds and innovative companies are key in creating a better world. We take a long-term perspective and support our customers in good times and bad. In Sweden and the Baltic countries, SEB offers financial advice and a wide range of financial services. In Denmark, Finland, Norway, Germany and the United Kingdom, the bank's operations have a strong focus on corporate and investment banking based on a full-service offering to corporate and institutional clients. The international nature of SEB's business is reflected in our presence in more than 20 countries worldwide, with around 15,500 employees. At 30 September 2021, the Group's total assets amounted to SEK 3,585bn while its assets under management totalled SEK 2,422bn. Read more about SEB at https://www.sebgroup.com