Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Företagare inleder 2021 med en ljusare framtidstro

SEB:s Företagarindikator ökar med 5 enheter under januari månad, från minus 1 till plus 4 enheter, vilket visar på en något ljusare framtidstro de kommande tre månaderna. För andra månaden i rad uppger dock företagarna att de ekonomiska indikatorerna är negativa, omsättning (-21 enheter), likviditet (-4 enheter) och arbetstid (-21 enheter). Det visar årets första företagarindikator.

Företagarindikator
Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden ökar med 6 enheter till 23 procent. Andelen företagare som tror på en negativ utveckling ökar från 18 till 19 procent och andelen som tror på oförändrad utveckling ligger på 54 procent, vilket är en nedgång med 7 enheter. Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling. Indikatorn ligger i denna mätning på plus 4, vilket är en något mer optimistisk syn på utvecklingen än förra månaden.

— Efter ett minst sagt svårnavigerat 2020 inleder företagare det nya året med en något ljusare syn på framtiden. SEB:s Företagarindikator visar att företagarna ser mer optimistiskt på utvecklingen de kommande tre månaderna. Det antyder att de mer positiva vaccinnyheter på medellång sikt överväger den något kämpigare ekonomiska vardag på kort sikt som många företag dras med i takt med strängare restriktioner. Regeringens tidigare besked om förlängda företagsstöd bidrar sannolikt också till ett ökat lugn och en tilltagande optimism bland företagare, säger SEB:s företagarekonom Américo Fernández.

Fler ekonomiska indikatorer
På frågan hur tre olika ekonomiska indikatorer (omsättning, likviditet och arbetstid) utvecklats under den senaste månaden jämfört med föregående månad svarar företagarna genomgående negativt. Även dessa indikatorer mäts som balansmått, det vill säga andelen som uppger en ökning minus andelen som uppger en minskning. I senaste mätningen ligger omsättningen på minus 21 enheter, vilket är en marginell uppgång jämfört med förra månaden (-22). Likviditeten ligger på minus 4 enheter och arbetstiden på minus 21 enheter jämfört med minus 10 respektive minus 18 i föregående mätning. 
 

— I kontrast till den något ljusare framtidstron fortsätter många företag att dras med ekonomiska konsekvenser efter ett tufft 2020. December är en månad som under ett vanligt år brukar vara en stark intäktsperiod för många företag. I år uppvisade december istället en genomgående negativ utveckling för omsättning, likviditet och arbetstid. Allt är dock inte nattsvart, både omsättning och likviditet förbättrades något jämfört med förra månaden. Balansen mellan nya restriktioner till följd av pandemilagen och förlängda företagsstöd kommer att avgöra företagens ekonomiska vardag de kommande månaderna, säger Américo Fernández.

Företagarindikatorn - Utveckling sedan start:

jan-21 dec-20
4 -1

Demoskop genomför varje månad undersökningen Företagarindikatorn på uppdrag av SEB och bankens innovationsstudio SEBx, som fokuserar på egenföretagarna och utvecklar bankappen UNQUO för att möta deras behov. Denna undersökning bygger på cirka 600 webbintervjuer om enmansföretagares syn på omsättning, likviditet, arbetstid och framtidsutsikter. Undersökningen genomfördes under perioden 29 december till 8 januari.

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s Företagarekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 september 2020 uppgick koncernens balansomslutning till 3 201 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 054 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv