Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Börsen ger hushållens förmögenhet en flygande start på 2021

SEB:s Sparbarometer för första kvartalet 2021

De svenska hushållens brutto- och nettoförmögenheter ökade kraftigt under det första kvartalet 2021. Uppgången beror på en kombination av en stark utveckling på de finansiella marknaderna och fortsatt stigande bostadspriser. Samtidigt uppvisade hushållen åter en ny topp- och bottennotering för hushållens skuldkvot. Det visar SEB:s Sparbarometer för första kvartalet 2021, som presenteras i dag.

Hushållens nettoförmögenhet ökade under det första kvartalet med 1 221 miljarder kronor (6,2 procent) och uppgick vid utgången av kvartalet till 20 883 miljarder kronor. Värdet på hushållens bruttoförmögenhet steg med drygt 1 285 miljarder kronor till 25 655 miljarder kronor. Den största orsaken till uppgången är kraftigt stigande aktietillgångar (9,4 procent). Hushållens nysparande uppgick till 148 miljarder kronor och är det enskilt högsta nysparandet under ett första kvartal i Sparbarometerns historia.

Efter en stark avslutning på 2020 har hushållen nu fått en flygande start på 2021. Kraftiga uppgångar på både börs och bostadsmarknad driver upp hushållens förmögenhet till en ny rekordnivå på drygt 25 000 miljarder kronor. En förmögenhet som motsvarar mer än fem gånger storleken på Sveriges BNP. Men man ska komma ihåg att skillnaderna mellan olika hushåll är stora och att alla inte fått del av den starka utvecklingen, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Under det första kvartalet ökade hushållens skulder med 64 miljarder kronor (1,4 procent). Det är en lägre ökningstakt än föregående kvartal (1,5 procent) men något högre än motsvarande kvartal föregående år (1,2 procent). På årsbasis steg ökningstakten (5,8 procent) för sjunde kvartalet i rad från bottennivån på runt 5,1 procent. Studielånen ökade med 2,0 procent och konsumtionslånen med 0,8 procent. Övriga lån ökade med 1,1 procent och bostadslånen med 1,4 procent. Bostadslånen står för nästan 80 procent av hushållens samlade skulder.

Hushållens växande skulder är ett ständigt debatterat område. I spåren av pandemin har vi dock sett växande skillnader i hushållens skuldkvot. En stark bostadsmarknad har lett till att hushållens skulder i relation till disponibla inkomster nu är på en rekordhög nivå. Men samma förmögenhetsutveckling har också lett till rekordlåga skulder i relation till hushållens samlade tillgångar. En utveckling som möjligen kan nyansera den pågående skulddebatten, säger Américo Fernández.

 

Kv1 2021 Miljarder kronor*
Ingående värde 24 370
Förändring räntetillgångar +188
Förändring aktietillgångar +801
Förändring fastighetstillgångar +296
      Varav nysparande +148
Utgående värde 25 655
Skulder -4 772
Nettotillgångar 20 883
Fördelning av hushållens tillgångar Miljarder kronor Förändring i procent
Förändring räntetillgångar 4 968 +3,9
Förändring aktietillgångar 9 335 +9,4
Förändring fastighetstillgångar 11 353 +2,7

*Avrundade siffror vilket kan bidra till differens i summering av tabell.
 

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, Privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Susanne Eliasson, Privatekonomisk analytiker
070-763 6588
susanne.eliasson@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 82 43
niklas.x.magnusson@seb.se 

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 31 mars 2021 uppgick koncernens balansomslutning till 3 443 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 243 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv