Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Avvaktande optimism bland företagare

SEB:s Företagarindikator ökar med 1 enhet under senaste månaden, från 12 till 13 enheter, vilket visar på en avvaktande men också något mer optimistisk inställning till de kommande tre månaderna. För fjärde månaden i rad uppger dock företagarna att de ekonomiska indikatorerna omsättning, likviditet och arbetstid alla fortfarande är negativa. Det visar den senaste månadens företagarindikator.

Företagarindikator

Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden ligger kvar på 28 procent, samma nivå som föregående månad. Andelen företagare som tror på en negativ utveckling minskar från 16 till 15 procent och andelen som tror på oförändrad utveckling ligger på 54 procent, vilket är en uppgång med 3 enheter. Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling. Indikatorn ligger i denna mätning på plus 13, vilket är en marginellt mer optimistisk syn på utvecklingen än förra månaden.

 Den senaste tidens förnyade oro kring smittspridningen och ökad risk för nya och omfattande restriktioner får genomslag på företagarnas framtidssyn. Optimismen håller i sig men är något mer avvaktande i väntan på en tydligare riktning. Regeringen har aviserat att det nya nedstängningsstödet även kommer att ersätta för lönekostnader. Det kan komma att spela en avgörande roll för företagens överlevnad om utvecklingen försämras, säger SEB:s företagarekonom Américo Fernández.


Fler ekonomiska indikatorer
På frågan hur tre ekonomiska indikatorer (omsättning, likviditet och arbetstid) utvecklats under den senaste månaden jämfört med föregående månad svarar företagarna genomgående negativt. Även dessa indikatorer mäts som balansmått, det vill säga andelen som uppger en ökning minus andelen som uppger en minskning. I senaste mätningen har både omsättningen och arbetstiden förbättrats medan likviditeten har försämrats jämfört med föregående månad. Omsättningen ligger på minus 8 jämfört med förra månadens minus 14 och arbetstiden ligger på minus 8 jämfört med minus 10 förra månaden. Likviditeten har försämrats och ligger på minus 7 jämfört med minus 3 i föregående mätning. 

 Likviditeten, som är avgörande för den kortsiktiga betalningsförmågan och därmed företagets möjlighet till överlevnad, vänder ner i februari och behöver följas noga framöver. Efter en längre tids väntan är nu det förlängda omställningsstödet på plats och går att söka av företagare som upplevt stora omsättningstapp under höst och vinter. Det kommer att ge många företagare en välbehövlig respit i en tid då kassorna tryter, säger Américo Fernández.

Företagarindikatorn - Utveckling sedan start:

mar-21 feb-21 jan-21 dec-20
13 12 4 -1
 

Demoskop genomför varje månad undersökningen Företagarindikatorn på uppdrag av SEB och bankens innovationsstudio SEBx, som fokuserar på egenföretagarna och utvecklar bankappen UNQUO för att möta deras behov. Denna undersökning bygger på cirka 600 webbintervjuer om enmansföretagares syn på omsättning, likviditet, arbetstid och framtidsutsikter. Undersökningen genomfördes under perioden 16 februari till 25 februari.

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s Företagarekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 31 december 2020 uppgick koncernens balansomslutning till 3 040 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 106 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv