Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Américo Fernández blir SEB:s nya privatekonom

Américo Fernández, som idag är SEB:s företagarekonom, har utsetts till bankens nya privatekonom. Han tillträder sin nya roll den 1 juni 2021 och efterträder Jens Magnusson, som den 1 augusti blir SEB:s nya chefsekonom.

– Med sin starka kompetens, gedigna erfarenhet och goda relationer såväl inom som utanför banken är Américo en naturlig efterträdare till Jens i rollen som SEB:s privatekonom. Jag är glad över att vi nu lyfter en företrädare för millenniegenerationen till ett större uppdrag. Det är också glädjande att det blir en intern kandidat, som har utvecklats inom banken, som tar över rollen, säger Jonas Söderberg, chef för divisionen Corporate & Private Customers på SEB. 

Som privatekonom kommer Américo Fernández att fokusera på allt från hushållens ekonomi och sparande till pensioner och bostadsmarknad samt fortsätta att bevaka frågor som rör små- och medelstora företag och egenföretagare. Tillsammans med SEB:s privatekonomiska analytiker kommer Américo Fernández att regelbundet publicera rapporter såsom Boprisindikatorn, Sparbarometern, Välfärdsbarometern och Företagarindikatorn, ge vägledning och råd till både hushåll och företagare, samt engagera sig i viktiga frågor i samhällsdebatten.

– Jag känner mig otroligt hedrad och ser fram emot det spännande uppdraget att ta över rollen som bankens privatekonom. Min förhoppning är att hjälpa hushåll och företagare att navigera i en ekonomisk vardag som under det senaste året blivit än mer komplex i och med pandemin. Och inte minst vara en röst i debatten om viktiga samhällsfrågor som till exempel hållbart sparande och jämställd privatekonomi - frågor som inte bara är viktiga för min egen generation men som också är en grundförutsättning för framtida generationer, säger Américo Fernández.

Américo Fernández är idag SEB:s företagarekonom och bankens talesperson i frågor som rör små- och medelstora företag. I sin roll har Américo Fernández analyserat och bevakat omvärlden utifrån företagens perspektiv, samt varje månad publicerat Företagarindikatorn, vilken tar temperaturen på landets egenföretagare. Dessförinnan var Américo Fernández privat- och företagsekonomisk expert på SEB, och analyserade då bland annat trender i näringslivet, omvärldshändelser och politiska beslut och deras påverkan på hushåll och företag. 

Under åren 2016-2018 arbetade Américo Fernández som departementssekreterare på Finansdepartementet, där han analyserade och utvecklade politiska reformer inom arbetsmarknadspolitiken. Innan det arbetade Américo Fernández på SEB, bland annat som privatekonomisk analytiker. Han har en magisterexamen i nationalekonomi från Linköpings Universitet.

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s Företagarekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 31 december 2020 uppgick koncernens balansomslutning till 3 040 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 106 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv