Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

2021 inleds med stigande boprisförväntningar

SEB:s Boprisindikator ökar med 4 enheter i januari, från 50 till 54. På regional nivå minskar skillnaderna och indikatorn ligger mellan 51 och 60 enheter. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå minskar något och ligger i januari på 0,42 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor ligger på 6 procent, vilket är en enhet högre än förra månaden. Det visar årets första Boprisindikator.

Andelen hushåll som tror på stigande priser ökar med 2 procentenheter från förra månaden till 61 procent. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser det kommande året uppgår nu till 7 procent, 2 procentenheter mindre än föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser är 23 procent, vilket är samma nivå som föregående månad. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 54, vilket är en uppgång med 4 enheter från förra månaden.

 Under 2020 utvecklades bostadspriserna starkt, trots pandemins negativa effekter på arbetslöshet och samhällsekonomi. Hushållen förväntar sig att uppgångarna ska fortsätta under 2021. Med stöd av fortsatt låga räntor och i takt med att ekonomin fortsätter att återhämta sig under året finns det en hel del som tyder på att hushållen får rätt, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,42 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,42 procent. Det är en minskning med 0,01 procentenheter jämfört med förra månaden.

Sex procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 6 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en ökning med en enhet jämfört med förra månaden (5 procent). Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta på sina lån ökar med 3 procentenheter till 26 procent och andelen som har bunden ränta ligger kvar på 26 procent, samma nivå som föregående månad. Andelen som uppger att de har en kombination av bunden och rörlig ränta på sina bostadslån ökar med 3 enheter till 18 procent.

— Det råder en speciell situation på boräntemarknaden där de bundna räntorna nu är lika låga, eller i vissa fall till och med lägre, än de rörliga räntorna. Det gör det förstås mer attraktivt att binda räntan på sina lån och det är inte överraskande att andelen som vill binda ökar något. Det är också fler som har en blandning av bunden och rörlig ränta, vilket för väldigt många är ett bra alternativ, säger Jens Magnusson.

Boprisindikatorn stiger i alla regioner utom Östra Götaland och Svealand utom Stockholm
I slutet av 2020 gick vi över till att redovisa den regionala Boprisindikatorn månadsvis. Tidigare redovisades den som ett medelvärde av de två senaste månaderna. Det innebär att  statistiken kan visa större variation mellan månaderna, särskilt vid stora och snabba förändringar, men underlättar jämförelser med siffrorna för riket. I januari ökar indikatorn i fyra av sex regioner och minskar i två regioner. I Västra Götaland ökar Boprisindikatorn från 43 till 60 och i Skåne ökar den med 18 enheter till 57. I Norrland ökar den med 5 enheter till 56 och i Stockholm med 3 enheter till 53. Den största nedgången står Östra Götaland för, där indikatorn minskar med 12 enheter från 65 till 53, och i Svealand utom Stockholm minskar den med en enhet till 51.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 29 december till 5 januari. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

jan-21 dec-20 nov-20 okt-20 sep-20 aug-20 jul-20 juni-20 maj-20 apr-20 mar-20 feb-20
54 50 55 58 46 40 24 -23 -26 -20 47 45

För mer information, kontakta:
Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 2267
jens.magnusson@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 september 2020 uppgick koncernens balansomslutning till 3 201 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 054 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv