Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Sveriges egenföretagare ser oroligt på framtiden

SEB lanserar idag en ny undersökning, Företagarindikatorn, för att bättre synliggöra egenföretagarnas situation. Indikatorn tar temperaturen på företagarnas framtidsutsikter de kommande tre månaderna och undersökningen fångar också upp utvecklingen i deras omsättning, likviditet och arbetstid. Tillsammans kommer dessa indikatorer att ge en snabb fingervisning om egenföretagarnas situation och riktningen i det svenska företagandet. I december ligger indikatorn på minus ett, vilket visar på en dämpad framtidstro de kommande tre månaderna, samtidigt som både omsättning, likviditet och arbetstid utvecklats negativt den senaste månaden, säger SEB:s företagarekonom Américo Fernández.

Företagarindikator
Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden är 17 procent. Andelen företagare som tror på en negativ utveckling uppgår till 18 procent och andelen som tror på oförändrad utveckling ligger på 61 procent. Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på positiv utveckling och andelen som tror på negativ utveckling. Indikatorn ligger i denna mätning på minus ett (-1) vilket är en något pessimistisk syn på utvecklingen.

— Pandemin har haft ett järngrepp om det svenska företagsklimatet under 2020 och egenföretagarna har varit särskilt utsatta när de behövt balansera de medicinska och ekonomiska riskerna med att fortsätta bedriva sin verksamhet. Stödåtgärderna har varit många men i flera fall har de nått företagare för sent eller inte alls, säger SEB:s företagarekonom Américo Fernández.

— SEB:s Företagarindikator visar att företagarna fortfarande är oroliga och ser ganska dämpat på utvecklingen de kommande tre månaderna. Det antyder att de svaga ekonomiska utsikterna på kort sikt fortfarande överskuggar de lite mer positiva nyheterna på medellång sikt, till exempel vaccinnyheterna, säger Américo Fernández.

Fler ekonomiska indikatorer
På frågan hur tre olika ekonomiska indikatorer (omsättning, likviditet och arbetstid) utvecklats under den senaste månaden jämfört med föregående månad, svarar företagarna genomgående negativt. Även dessa indikatorer mäts som balansmått, det vill säga andelen som uppger en ökning minus andelen som uppger en minskning. Under december ligger omsättningen på minus 22 enheter, likviditeten på minus 9 enheter och arbetstiden på minus 18 enheter.

— Analysen av företagares verklighet blir inte komplett utan att också den ekonomiska bilden inkluderas. Genom att komplettera den kvalitativa Företagarindikatorn med en kvantatitiv tillbakablick skapas en större förståelse för företagarnas situation. Det faktum att fler företagare uppger att omsättningen minskade snarare än ökade jämfört med förra månaden ger stöd till den lätt pessimistiska framtidstron och det är långt ifrån säkert om vi nått botten ännu, säger Américo Fernández.

Demoskop genomför varje månad undersökningen Företagarindikatorn på uppdrag av SEB och bankens innovationsstudio SEBx, som fokuserar på egenföretagarna och utvecklar bankappen UNQUO för att möta deras behov. Denna undersökning bygger på cirka 600 webbintervjuer om enmansföretagares syn på omsättning, likviditet, arbetstid och framtidsutsikter. Undersökningen genomfördes under perioden 25 november till 3 december. 

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s Företagarekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, Presschef
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 september 2020 uppgick koncernens balansomslutning till 3 201 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 054 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv