Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Skandinaviska Enskilda Banken AB:s årsstämma den 29 juni 2020

Pressmeddelande
Stockholm 28 maj 2020

Skandinaviska Enskilda Banken AB:s årsstämma äger rum den 29 juni 2020.

För att motverka spridningen av viruset som orsakar covid-19 har styrelsen i SEB beslutat att årsstämman ska hållas utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna innan stämman ska kunna utöva sina rösträttigheter via post. Aktieägare kommer att på förhand ha möjlighet att ställa frågor till styrelsen och den verkställande ledningen.

SEB har en stark likviditetsposition och en solid kapitalbuffert och utnyttjar nu den styrkan till fullo för att stödja sina kunder och därmed samhället i stort i dessa utmanande tider. Som tidigare kommunicerats har SEB:s styrelse utvärderat förslaget till utdelning för 2019. Styrelsen förstår vikten av utdelning för många av bankens aktieägare men mot bakgrund av den nuvarande situationen, de osäkra utsikterna och covid-19 pandemins påverkan på ekonomin har styrelsen beslutat att föreslå årsstämman att ingen utdelning för närvarande görs. Beroende på hur situationen utvecklas kan styrelsen komma att utvärdera en utdelning senare i år och om så sker, kalla till en extrastämma och presentera ett förslag till utdelning.

Valberedningen föreslår omval av Signhild Arnegård Hansen, Anne-Catherine Berner, Samir Brikho, Winnie Fok, Sven Nyman, Lars Ottersgård, Jesper Ovesen, Helena Saxon, Johan Torgeby och Marcus Wallenberg. Johan H Andresen har meddelat att han inte står till förfogande för omval. Ersättningen till styrelseledamöterna föreslås vara oförändrad.

Kallelsen till årsstämman och valberedningens och styrelsens fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bankens webbplats www.sebgroup.com/sv och på bankens huvudkontor, Kungsträdgårdsgatan 8 i Stockholm.

Kallelsen till årsstämman publiceras i Post- och Inrikes Tidningar den 29 maj 2020. En annons om kallelsen införs i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Dagens Industri den 29 maj 2020.

Bilaga: Kallelse till årsstämma i Skandinaviska Enskilda Banken AB 2020

För mer information kontakta
Christoffer Geijer, chef Investor Relations
08-763 8319
christoffer.geijer@seb.se

 
Presskontakt
Frank Hojem, chef Corporate Communication 
08-763 9947
frank.hojem@seb.se

 
Detta är sådan information som Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 maj 2020, kl. 18.30 CET.
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 mars 2020 uppgick koncernens balansomslutning till 3 286 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 758 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.