Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Sparbarometer för första kvartalet 2020

Pressmeddelande
Stockholm 2 juni 2020

SEB:s Sparbarometer för första kvartalet 2020

Coronakrisen sänker hushållens förmögenhet med mer än 1 000 miljarder kronor
             
De svenska hushållens brutto- och nettoförmögenheter minskade kraftigt under det första kvartalet 2020 och nästan halva 2019 års rekorduppgång är nu utraderad. Nedgången beror främst på fallande aktietillgångar. Samtidigt uppvisade hushållen ett rekordhögt nysparande på bankkonto under årets första kvartal. Det visar SEB:s Sparbarometer för första kvartalet 2020 som presenteras i dag.

Hushållens nettoförmögenhet minskade under det första kvartalet med 1 065 miljarder kronor (-5,9 procent) och uppgick vid utgången av kvartalet till 16 860 miljarder kronor. Nedgången under kvartalet gör att hushållen tappar förmögenhet motsvarande en femtedel av Sveriges BNP. Värdet på hushållens bruttoförmögenhet minskade med 1 010 miljarder kronor till 21 372 miljarder kronor. Den största orsaken till nedgången kom från kraftigt fallande aktietillgångar (-13,2 procent) efter ett historiskt börsras under kvartalets sista månad. Hushållens nysparande uppgick till 102 miljarder kronor under första kvartalet. Det är en ökning med 63 miljarder kronor jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Hushållen uppvisade ett rekordhögt nysparande på bankkonto (+83 miljarder kronor).

-          Trots att det bara var kvartalets sista månad, mars, som fullt ut påverkades av krisen, är effekerna på hushållens förmögenhet kraftiga. Nedgången med över 1 000 miljarder kronor i både brutto- och nettoförmögenhet är det största vi uppmätt. De fallande aktiekurserna påverkar förmögenheten genom såväl direktägt aktiesparande som genom fonder, försäkringar, tjänstepensioner och premiepensioner, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Under det första kvartalet ökade hushållens skulder med 54 miljarder kronor (1,2 procent). Det är en något högre ökningstakt jämfört med motsvarande kvartal föregående år (1,0 procent) men något lägre än föregående kvartal (1,3 procent). På årsbasis steg ökningstakten (5,3 procent) för tredje kvartalet i rad och börjar försöktigt stiga igen från tidigare bottennotering (5,1 procent). För första gången på två år växte hushållens studielån snabbare än konsumtionslånen under första kvartalet. Konsumtionslånen ökade med 1,5 procent och studielånen 1,6 procent. Övriga lån ökade med 0,6 procent och bostadslånen med 1,3 procent. Bostadslånen står för nästan 80 procent av hushållens samlade skulder.

-          Skulderna fortsatte att öka under första kvartalet och eftersom förmögenheten samtidigt minskade steg också skuldkvoten. Samtidigt skedde en tydlig omläggning i hushållens sparande. Det höga nysparandet på 102 miljader kronor placerades till rekordstor del på bankkonto, samtidigt som vi såg stora uttag från fonderna. Det är naturligt att man blir orolig när börsen går ner men det finns skäl att påminna om hur svårt det är att pricka toppar och bottnar på aktiemarknaden. Oftast är ett brett, regelbundet aktiesparande som får löpa på, i både upp- och nedgångar, det bästa för den som sparar på längre sikt, säger Jens Magnusson.

Kv1 2020Miljarder kronor
Ingående värde22 382
Förändring räntetillgångar-63
Förändring aktietillgångar-1 019
Förändring fastighetstillgångar+72
  Varav nysparande+102
Utgående värde21 372
Skulder-4 512
Nettotillgångar16 860


Fördelning av hushållens tillgångarMiljarder kronorFörändring i procent
Förändring räntetillgångar4 346-1,4
Förändring aktietillgångar6 725-13,2
Förändring fastighetstillgångar10 301+0,7


För mer information kontakta
Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 22 67
jens.magnusson@seb.se

 

Américo Fernández, ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern
070-739 45 64
americo.fernandez@seb.se

 
Presskontakt
Niklas Magnusson, Presschef
070-763 82 43
niklas.x.magnusson@seb.se

 

Susanne Eliasson
privatekonomisk analytiker
070-763 65 88
susanne.eliasson@seb.se

 
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 mars 2020 uppgick koncernens balansomslutning till 3 286 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 785 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.