Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Sparbarometer för fjärde kvartalet 2019

Press release
Stockholm  5 mars 2020

SEB:s Sparbarometer för fjärde kvartalet 2019

Starkt börs- och bostadsår ger hushållen ny rekordförmögenhet

De svenska hushållens brutto- och nettoförmögenheter steg kraftigt under det fjärde kvartalet 2019. Hushållens tillgångar steg på bred front och nådde en ny rekordnotering på över 22 000 miljarder kronor. Det visar SEB:s Sparbarometer för fjärde kvartalet 2019 som presenteras i dag.

Hushållens nettoförmögenhet steg under det fjärde kvartalet med 457 miljarder kronor (+2,6 procent) och uppgick vid utgången av kvartalet till 17 752 miljarder kronor. Den stora uppgången under kvartalet gör att hushållens förmögenhet, brutto och netto, stiger till nya rekordnoteringar. Värdet på hushållens bruttoförmögenhet ökade med 515 miljarder kronor till 22 190 miljarder kronor. Det största bidraget till uppgången kom från stigande aktietillgångar (+5,2 procent) efter en stark börsutveckling under kvartalet. Hushållens nysparande uppgick till 52 miljarder kronor, vilket var en nedgång från förra kvartalet (64 miljarder kronor).

– 2019 var ett urstarkt år för de svenska hushållen förmögenhet. I absoluta tal ökade bruttoförmögenheten med mer än 2 300 miljarder kronor vilket är den största tillväxten vi någonsin sett under ett kalenderår. I procent var  ökningen 11,6 procent vilket är den största uppgången sedan 2014. Under det fjärde kvartalet var det i första hand den starka aktieutvecklingen som drev uppgången och för första gången ser vi nu en samlad förmögenhet på över 22 000 miljarder kronor, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Under det fjärde kvartalet ökade hushållens skulder med 59 miljarder kronor till 4 438 miljarder kronor. Skuldökningstakten ökar något (1,3 procent) jämfört med förra kvartalet (1,1 procent) och hushållen når sin högsta skuldnivå någonsin. Efter nio kvartal i rad med avtagande ökningstakt på årsbasis så bryts den trenden under fjärde kvartalet och vänder upp igen, om än marginellt (+0,1 procentenhet), till 4,9 procent. Bostadslånen som står för nästan 78 procent av hushållens samlade skulder, ökade med 1,4 procent under det fjärde kvartalet.

– Under ett par års tid har skuldökningstakten sjunkit stadigt och är nu under fem procent på årsbasis. Det är dock intressant att vi under fjärde kvartalet 2019 återigen ser en liten ökning. Det blir viktigt att fortsätta följa detta för att se om det är ett trendbrott uppåt eller bara ett hack i kurvan. I nuläget förväntar vi oss inga ytterligare bolånerestriktioner från myndigheterna men skulle lånetakten åter växla upp kan läget förstås förändras, säger Jens Magnusson.

För mer information kontakta
Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 22 67
jens.magnusson@seb.se

 

Américo Fernández, ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern:
070-739 45 64
americo.fernandez@seb.se

 
Presskontakt
Frank Hojem, Presschef
070-763 99 47
frank.hojem@seb.se

 

Susanne Eliasson
privatekonomisk analytiker
070-763 65 88
Susanne.eliasson@seb.se

Hushållens tillgångar och skulder, fjärde  kvartalet 2019, miljarder kronor

Nettoförmögenhet  17 752
Varav tillgångar22 190
Varav skulder-4 438
Förändring nettoförmögenhet+456
Varav tillgångar+515
Varav skulder-59
Värdeförändring räntetillgångar+73
Värdeförändring aktietillgångar+373
Värdeförändring fastighetstillgångar+69
Varav nysparande+52

Fördelning av hushållens tillgångar, fjärde kvartalet 2019

 Totala tillgångar, Mdr krFörändring i procent
Ränterelaterat4 427+1,7
Aktierelaterat7 498+5,2
Fastigheter10 265+0,7

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 december 2019 uppgick koncernens balansomslutning till 2 857 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 041 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.