Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s resultat för första kvartalet 2020

Rörelseresultatet för det första kvartalet 2020 uppgick till 3 miljarder kronor med en räntabilitet på 6 procent och en kärnprimärkapitalrelation på 16,8 procent.

SEB:s VD och koncernchef, Johan Torgeby, kommenterar resultatet:

”Covid-19-pandemin fick negativa konsekvenser på det rapporterade finansiella kvartalsresultatet, men den underliggande affären är fortfarande stark. Med negativa marknadsvärderingar och högre förväntade nettokreditförluster minskade rörelseresultatet med 58 procent jämfört med det starka fjärde kvartalet 2020. SEB:s kapitalbuffert är 310 baspunkter över kravet och vi har styrkan att hjälpa våra kunder genom stormen, så som vi har gjort många gånger förut.”

Finansiell information

  Kv1   Kv4       Jan–mar   Helår
Mkr 2020   2019 %     2020 2019 %   2019
Summa rörelseintäkter 10 089   14 089 - 28    10 089 11 907 - 15   50 134
Summa rörelsekostnader -5 646   -6 026 - 6    -5 646 -5 622  0   -22 945
Förväntade kreditförluster, netto -1 494   - 997  50    -1 494 - 422     -2 294
Rörelseresultat 2 950   7 063 - 58    2 950 5 864 - 50   24 894
NETTORESULTAT 2 355   5 831 - 60    2 355 4 681 - 50   20 177
            
Räntabilitet på eget kapital, % 6.0   15.5     6.0 12.7     13.7
Nettoresultat per aktie före utspädning, kr 1:09   2:70     1:09 2:16     9:33

Kvartalsrapporten, resultatpresentationen och fact book kan laddas ner från https://sebgroup.com/sv/investor-relations/rapporter-och-presentationer/finansiella-rapporter

För ytterligare information, kontakta

Masih Yazdi, ekonomi- och finansdirektör, 0771-621 000
Christoffer Geijer, chef Investor Relations, 070-762 10 06
Frank Hojem, chef Corporate Communication, 070-763 9947

Detta är sådan information som Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 april 2020, cirka kl. 07.00 CET.

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 mars 2020 uppgick koncernens balansomslutning till 3 286 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 758 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv