2020-01-29 07:00

SEB:s resultat för fjärde kvartalet 2019

Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2019 uppgick till 7,1 miljarder kronor med en räntabilitet på 15,5 procent och en kärnprimärkapitalrelation på 17,6 procent. Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna på 6:25 kronor per aktie.

SEB:s VD och koncernchef, Johan Torgeby, kommenterar resultatet:

”Det var ytterligare ett kvartal med hög kundaktivitet och tillväxten fortsatte i alla marknader. 
SEB:s diversifierade affärsmodell är fortsatt gynnsam och vi drog nytta av de fördelaktiga finansmarknaderna. Rörelseresultatet ökade med 22 procent jämfört med samma period förra året.”

Finansiell information

 

  Kv4   Kv3     Kv4     Jan–dec
Mkr 2019   2019 %   2018 %   2019 2018 %
Summa rörelseintäkter 14 089   11 942  18   11 744  20   50 134 45 868  9
Summa rörelsekostnader -6 026   -5 589  8   -5 561  8   -22 945 -21 940  5
Förväntade kreditförluster, netto - 997   - 489  104   - 413  142   -2 294 -1 166  97
Rörelseresultat före
jämförelsestörande poster
7 063   5 864  20   5 768  22   24 894 22 779  9
Jämförelsestörande poster                   4 506 - 100
Rörelseresultat 7 063   5 864  20   5 768  22   24 894 27 285 - 9
NETTORESULTAT 5 831   4 772  22   4 576  27   20 177 23 134 - 13
                       
Räntabilitet på eget kapital, % 15.5   13.2     12.4     13.7 16.3  
Räntabilitet på eget kapital exklusive jämförelsestörande poster, % 15.5   13.2     12.8     13.8 13.4  
Nettoresultat per aktie före utspädning, kr 2:70   2:21     2:12     9:33 10:69  

 

Kvartalsrapporten, resultatpresentationen och fact book kan laddas ner från https://sebgroup.com/sv/investor-relations/rapporter-och-presentationer/finansiella-rapporter

För ytterligare information, kontakta

Masih Yazdi, ekonomi- och finansdirektör, 0771-621 000
Christoffer Geijer, chef Investor Relations, 070-762 10 06
Frank Hojem, chef Corporate Communications, 070-763 9947

This is information that Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market
Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons set out
above, at around 7.00 am CET, on 29 January 2020.

SEB is a leading Nordic financial services group with a strong belief that entrepreneurial minds and innovative companies are key in creating a better world. SEB takes a long-term perspective and supports its customers in good times and bad. In Sweden and the Baltic countries, SEB offers financial advice and a wide range of financial services. In Denmark, Finland, Norway, Germany and the United Kingdom, the bank's operations have a strong focus on corporate and investment banking based on a full-service offering to corporate and institutional clients. The international nature of SEB's business is reflected in its presence in some 20 countries worldwide. At 31 December 2019, the Group's total assets amounted to SEK 2,857bn while its assets under management totalled SEK 2,041bn. The Group has around 15,000 employees. Read more about SEB at sebgroup.com

Bilagor