Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Boprisindikator - Hushållens boprisförväntningar rasar

Pressmeddelande
Stockholm 6 april 2020

Hushållens boprisförväntningar rasar

SEB:s Boprisindikator faller kraftigt i april med 67 punkter till minus 20. Det är den största förändringen under en enskild månad som uppmätts under boprisindikatorns 17-åriga historia. Raset gäller hela landet och alla regioner visar kraftiga nedgångar. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år ligger kvar runt en halv procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga lån ökar från förra månadens 4 procent till 7 procent.

Andelen hushåll som tror på stigande priser minskar med 33 enheter jämfört med förra månaden och ligger nu på 22 procent. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser det kommande året uppgår nu till 42 procent, att jämföra med 8 procent föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser har minskat med två enheter och ligger denna månad på 27 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på minus 20 vilket är en nedgång med hela 67 enheter från förra månaden.

      -          Det här är en historisk nedgång. Aldrig tidigare har vi sett ett så stort och snabbt fall i Boprisindikatorn. Ännu har vi inte sett fallande bostadspriser i statistiken men det här visar att det är vad hushållen förväntar sig och till viss del kan sådana förväntningar blir självuppfyllande. Trots stabiliserande åtgärder från regering, riksdag, myndigheter och banker, får vi räkna med att kombinationen av ekonomisk tvärnit och fallande hushållsförtroende kommer att resultera i en rejäl sättning på bostadsmarknaden, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,48 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,48 procent. Det är en marginell minskning från förra månaden då hushållen i genomsnitt trodde på 0,50 procent.

-          Hushållen ligger klart över marknadens och Riksbankens egna förväntningar. Mot bakgrund av att vi nu går in i en lågkonjunktur är det dock troligare att reporäntan kommer att hållas låg ett bra tag till. Men det är å andra sidan inte samma sak som att bostadsräntorna kommer att vara lika låga och det är inte fel att ha en viss beredskap för att dessa kan stiga om t.ex. bankernas upplåningskostnader fortsätter att stiga, säger Jens Magnusson.

Sju procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 7 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en ökning på tre procentenheter jämfört med förra månaden. Andelen som säger att de idag har en kombination av fast och rörlig ränta på sina bostadslån ökar med en enhet jämfört med förra månaden och ligger nu på 19 procent. De som enbart har rörlig ränta ökar med två procentenheter och ligger nu på 26 procent medan de med fast ränta ligger på 23 procent vilket är på samma nivå som föregående månad.

Boprisindikatorn minskade mest i Skåne och Stockholm
På regional nivå redovisas Boprisindikatorn som ett medelvärde av de två senaste månaderna. Det bidrar till statistik stabilitet men vid särskilt stora och snabba förändringar, som de vi upplever den här månaden, innebär det också en påtaglig eftersläpning i de regionala siffrorna vilket försvårar jämförelser med siffrorna för riket. Störst minskning ser vi i Stockholm och Skåne med vardera 38 enheter till 11 respektive 19. I Västra Götaland minskade indikatorn med 35 enheter från 46 till 11 och i Svealand utom Stockholm med 34 enheter från 51 till 17. I Norrland minskade den från 42 till 11 och i Östra Götaland från 36 till 15.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 24 mars till 1 april. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

apr-20mar-20feb-20jan-20dec-19nov-19okt-19sep-19aug-19jul-19jun-19maj-19
-204745434342463838403227


För mer information kontakta
Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 2267
jens.magnusson@seb.se
Presskontakt
Frank Hojem, Presschef
08-763 9947
frank.hojem@seb.se

 
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den  31 december 2019 uppgick koncernens balansomslutning till 2 857 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 041 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv