Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Boprisindikator - Hushållens boprisförväntningar fortsätter att stiga

Pressmeddelande
Stockholm 9 mars 2020

SEB:s Boprisindikator ökar i mars med två punkter till 47. På regional nivå ligger Skåne fortsatt i topp. Samtliga regioner återfinns i ett spann mellan 36 och 57. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år ligger kvar runt en halv procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga lån minskar från förra månadens 6 procent till 4 procent.

Andelen hushåll som tror på stigande priser ökar med två enheter jämfört med förra månaden och ligger nu på 55 procent. Av de tillfrågade hushållen svarar 8 procent att de tror på sjunkande priser det kommande året. Det är samma nivå som föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser har minskat med tre enheter och ligger denna månad på 29 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 47 vilket är en uppgång med två enheter från förra månaden.

      -          Hushållens tro på bostadsmarknaden är fortsatt stark och till och med stigande. Det är lite överraskande med tanke på att vi både ser en avmattning i samhällsekonomin och att hushållen är mer avvaktande kring den egna privatekonomin i år jämfört med förra året. Dessutom har vi Coronaepedimin som ökar oron och har en dämpande effekt på de flesta ekonomiska indikatorer. Å andra sidan är bostadsefterfrågan fortfarande stor och räntorna låga. Hushållens bild är uppenbarligen att det räcker för fortsatta prisuppgångar, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,50 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,50 procent. Det är en marginell minskning från förra månaden då hushållen i genomsnitt trodde på 0,52 procent.

-          Svenska folket fortsätter att ligga över både Riksbankens och marknadens förväntningar på ränteutvecklingen. Visserligen sker en liten nedjustering den här månaden men en halv procents reporänta om ett år är ändå klart högre än Riksbankens egen prognos som säger att den ska ligga runt nollan under ett par år framöver. Coronavirusets framfart skapar dessutom ett tryck nedåt på reporäntan så möjligen ligger hushållens förväntningar för högt, säger Jens Magnusson.

Fyra procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 4 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en minskning på två procentenheter jämfört med förra månaden. Andelen som säger att de idag har en kombination av fast och rörlig ränta på sina bostadslån minskar med en enhet jämfört med förra månaden och ligger nu på 18 procent. De som enbart har rörlig ränta ökar med en procentenhet och ligger nu på 24 procent medan de med fast ränta minskar med 3 procentenheter till 23 procent.

Boprisindikatorn ökade mest i Västra Götaland men ligger fortsatt högst i Skåne
På regional nivå redovisas Boprisindikatorn som ett medelvärde av de två senaste månaderna. Störst ökning ser vi i Västra Götaland med 6 enheter, från 40 till 46. I Norrland ökade den  från 37 till 42 och i Östra Götaland ökade den med 2 enheter från 34 till 36. I Stockholm och Svealand utom Stockholm ökar indikatorn med vardera en enhet till 49 respektive 51. Skåne ligger fortsatt i topp på samma nivå tredje månaden i rad,  57 enheter.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 25 februari till 3 mars. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

mar-20 feb-20 jan-20 dec-19 nov-19 okt-19 sep-19 aug-19 jul-19 jun-19 maj-19 apr-19
47 45 43 43 42 46 38 38 40 32 27 18


För mer information kontakta
Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 2267
jens.magnusson@seb.se
Presskontakt
Frank Hojem, Presschef
08-763 9947
frank.hojem@seb.se

 
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den  31 december 2019 uppgick koncernens balansomslutning till 2 857 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 041 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv