Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB stöttar kunder som drabbats av rådande turbulens

Pressmeddelande
Stockholm 17 mars 2019

Vi har i över 160 år strävat efter att alltid finnas där för våra kunder, i såväl goda som dåliga tider. Därför står vi idag starkt rustade för att hjälpa de kunder som drabbats av den turbulens som skapats av det nya coronaviruset och axla det samhällsansvar vi har som en av Sveriges största banker.

Som en åtgärd möjliggör vi nu för bolånekunder som drabbats av inkomstbortfall på grund av coronaviruset, och därmed sett en negativ inverkan på sin betalningsförmåga, att ansöka om amorteringsfrihet i tre månader. Detta gäller från och med april och kommer att prövas individuellt för varje enskild kund. Kontakta oss via internetbanken för att ansöka, eller gå in på seb.se för att läsa mer.
 
Även för våra företagskunder står vi starkt rustade och är redo att stötta. Varje företag är dock unikt och vi tror inte att en lösning passar alla. Vi för därför redan en dialog med många av våra kunder och gör vårt yttersta för att hjälpa till där det behövs. Vi uppmanar särskilt små och medelstora företag att höra av sig. Vi ber företagskunder att kontakta oss via internetbanken, eller gå in på seb.se för att få råd och mer information.

– Vi förstår att detta är turbulenta och utmanande tider för många av våra kunder och för samhället i stort. Vår högsta prioritet just nu är att som alltid finnas där för våra kunder, lindra situationen för hushållen och se till att företag kan fortsätta med sin verksamhet. Vi förstår också att många är oroade för utvecklingen kring coronaviruset och dess inverkan på samhället och ekonomin, men vi är väl rustade och väl förberedda, säger Mats Torstendahl, chef för division företag och privatkunder. 

SEB har en stark likviditetsposition och en solid kapitalbuffert samt de verktyg som behövs för att stötta våra kunder och ta vårt samhällsansvar.

Besök seb.se för råd och mer information, samt att läsa mer om coronaviruset och dess inverkan på ekonomin.

För mer information kontakta
Frank Hojem, Kommunikationschef,
08-763 9947
frank.hojem@seb.se
Presskontakt
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 december 2019 uppgick koncernens balansomslutning till 2 857 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 041 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.