Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB skjuter upp årsstämman till ett senare datum

Till följd av den senaste tidens utbrott av det nya coronaviruset Covid-19, råder ett exceptionellt marknadsläge och ett ytterst svårbedömt ekonomiskt läge. Den förhöjda risknivån för spridning har medfört att myndigheter i Sverige infört mötes- och reserestriktioner. Med en av Sveriges mest välbesökta årsstämmor med drygt 1 200 aktieägare anmälda, varav en majoritet är över 70 år, har vi ett särskilt ansvar att värna våra aktieägares och medarbetares hälsa. Årsstämman var ursprungligen planerad att hållas i Konserthuset i Stockholm den 23 mars kl. 13.00.

SEB har en stark likviditetsposition och en solid kapitalbuffert. SEB använder nu den styrkan fullt ut för att stötta bankens kunder och därmed samhället i stort i dessa utmanande tider. Styrelsens förslag till utdelning för 2019 motiverades av bankens starka kapitalposition samt ett solitt finansiellt resultat. Givet den exceptionella omvärldsutvecklingen är det i dagsläget svårt att bedöma i vilken omfattning SEB:s kunder behöver ytterligare finansiering och stöd. För att skapa ännu större utrymme för SEB att agera i kundernas och aktieägarnas intresse kommer SEB:s styrelse att analysera och bedöma situationen för att därefter utvärdera förslaget till utdelning för 2019.

SEB:s styrelse har därför fattat beslut om att skjuta upp årsstämman till ett senare datum.

– Beslutet att flytta fram årsstämman är resultatet av en sammanvägd bedömning. Vi är i ett oklart läge vad det gäller spridningen och konsekvenserna av den pågående Covid-19 pandemin såväl som det snabbt föränderliga och därmed ytterst svårbedömda ekonomiska läget. Vår främsta uppgift är att bidra med finansiellt stöd och rådgivning till SEB:s kunder genom denna svåra period. Vi stödjer våra kunder i att upprätthålla sin verksamhet och livskraft framöver, säger Marcus Wallenberg, styrelseordförande SEB.

SEB återkommer med en ny kallelse till årsstämma senast fyra veckor före det nya datumet. Stämman kommer att hållas senast den 30 juni i enlighet med gällande lagstiftning.

För mer information kontakta
Christoffer Geijer, chef Investor Relations
08-763 8319
christoffer.geijer@seb.se

Presskontakt
Frank Hojem, Kommunikationschef
070-763 9947
frank.hojem@seb.se

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 december 2019 uppgick koncernens balansomslutning till 2 857 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 041 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.