Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB rådgivare när staten tar nästa steg mot grön obligation

Pressmeddelande
Stockholm 5 juni 2020Riksgälden och regeringen har nu etablerat ramverket för statens första gröna obligation, vilken kommer att kopplas till gröna investeringar och projekt och ytterligare förstärka Sveriges ambitiösa miljö- och klimatarbete. SEB bistår, som särskild rådgivare, Riksgälden i arbetet.

Det betyder att staten nu kan fortskrida med utgivningen av obligationen, vilket ska ske under 2020. Pengarna som lånas upp kommer att kopplas till utgifter i statsbudgeten som definieras som gröna i enlighet med Sveriges ramverk för gröna obligationer.
 
– Sverige har ambitiösa miljö- och klimatmål och vi är väldigt glada att investerare från hela världen nu bereds möjlighet att vara med och investera i det progressiva arbetet för att nå dessa mål, säger Hans Beyer, Chief Sustainability Officer på SEB.

Riksgälden utsåg i september förra året SEB till särskild rådgivare för statens gröna obligation. SEB:s uppdrag innefattar rådgivning under hela processen, från framtagandet av ramverket till genomförandet av emissionen. Ramverket uppfyller den högsta nivån, Dark Green, enligt forskningsinstitutet Ciceros klassificering. Enligt Hans Beyer kommer den nya obligationen att förstärka det finansiella systemets förmåga att stödja klimatomställningen.

– En grön statsobligation skapar förutsättningar för väldigt många fler, gröna produkter, säger Hans Beyer.

För mer information kontakta
Frank Hojem, Chef Corporate Communication
08-763 9947
frank.hojem@seb.se

Presskontakt
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 mars 2020 uppgick koncernens balansomslutning till 3 286 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 758 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.