Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB och bankerna intensifierar samarbetet med polisen för att bekämpa penningtvätt

Pressmeddelande
Stockholm 19 maj 2020

SEB och de största bankerna i Sverige intensifierar samarbetet med Polismyndigheten genom ökad informationsdelning i kampen mot penningtvätt, finansiering av terrorism och organiserad brottslighet.  

Initiativet SAMLIT (Swedish Anti-Money Laundering Intelligence Initiative) initierades av SEB:s vd Johan Torgeby förra sommaren i egenskap av ordförande för Bankföreningen.

-Nu tar vi nästa steg för att samhället bättre ska kunna komma åt och förebygga organiserad brottslighet. För oss innebär detta att vi får bättre insikter om till exempel  suspekta transaktionsmönster i vårt kontinuerliga arbete mot penningtvätt, finansiering av terrorism och andra typer av ekonomisk brottslighet, säger Martin Johansson, som i sin roll som senior advisor på SEB leder bankens arbete med SAMLIT.

Sedan tidigare sker informationsutbyte mellan varje enskild bank och Polismyndigheten, som även genom penningtvättslagen har rätt att begära ut information. För att stärka bekämpandet av penningtvätt kommer de deltagande bankerna, som förutom SEB innefattar Danske Bank, Handelsbanken, Nordea och Swedbank, nu gemensamt och regelbundet träffa polisens underrättelseenhet på Nationella operativa avdelningen (Noa) för att dela information om till exempel nya tillvägagångssätt, brottstyper eller andra mönster som gemensamt kunnat identifieras. 

-Polisens underrättelsetjänst sitter på bilden över den organiserade brottsligheten och vilka aktörer som tjänar pengar på brottslig verksamhet. Bankerna i sin tur ser finansiella flöden och mönster. Genom att dela mer information med varandra så tror vi att brotten lättare ska upptäckas i ett tidigt skede men även att vi i större utsträckning ska förebygga så att brott överhuvudtaget inte kan begås. På det sättet vill vi bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism och komma åt den organiserade brottsligheten, säger Linda H Staaf, chef för underrättelseenheten på Noa.

Pilotprojektet startas i juni och där kommer det testas nya former för informationsutbyte inom ramen för gällande lagstiftning samt även tittas på vilka möjliga regelverksändringar som kan tänkas behövas för att göra arbetet än mer effektivt framöver. Piloten avslutas i november och kommer därefter att utvärderas innan samarbetet officiellt sjösätts under 2021. Samarbetet kommer att vara öppet för fler banker allteftersom arbetet fortskrider.

För ytterligare information, kontakta:
Frank Hojem, Chef Corporate Communication, 070-763 9947
Niklas Magnusson, Pressansvarig, 070-763 82 43


 
 
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 mars 2020  uppgick koncernens balansomslutning till 3 286 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 758 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.