Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB lanserar Företagarindikatorn för att synliggöra egenföretagarnas situationEnmansföretag är den enskilt största gruppen företag i Sverige. De uppgår till drygt 800 000 stycken, eller tre fjärdedelar av hela företagsstocken. De är dock dåligt representerade i de undersökningar som regelbundet görs för att mäta och följa utvecklingen bland Sveriges företag, då dessa huvudsakligen är fokuserade på större bolag med flera anställda. Detta har blivit väldigt tydligt under pandemin och den ekonomiska kris som följt i dess spår. SEB kommer därför att börja ta temperaturen på landets egenföretagare för att bättre synliggöra deras situation och deras behov. 

Den nya undersökningen, SEB:s Företagarindikator, görs i samarbete mellan SEB och bankens innovationsstudio SEBx, som fokuserar på egenföretagarna och utvecklar bankappen UNQUO för att möta deras behov. Varje månad kommer Demoskop, på uppdrag av SEB, att fråga 600 egenföretagare om deras syn på omsättning, likviditet, arbetstid och framtidsutsikter. Dessa kommer vägas samman till ett index som sedan kan följas över tid. Varje månad kommer också en rad ytterligare frågor att ställas, på dagsaktuella teman.

— Egenföretagarna är en otroligt stor och viktig del av det svenska näringslivet. Däremot ser vi inte att deras situation och behov fångas i samma utsträckning i existerande undersökningar eller i debatten. På SEB brinner vi för företagande och entreprenörskap och det känns därför självklart för oss att försöka ändra på detta. Vi hoppas att vår nya undersökning blir en viktig indikator på hur företagandet i Sverige mår och utvecklas, men också att den kan bli en viktig röst för Sveriges egenföretagare, säger Américo Fernández, SEB:s Företagarekonom.


— Under våra användarintervjuer i utvecklingen av UNQUO hör vi ofta att man saknar tjänster och produkter som är anpassade för just egenföretagare, och det gäller inte bara finansiella produkter. Det här är en grupp företagare som förtjänar mer uppvaktning överlag och med Företagarindikatorn hoppas vi kunna rikta strålkastarljuset åt det här hållet, säger Christoffer Malmer, chef för SEBx.

Den första Företagarindikatorn släpps den 9 december, kl. 06:30, genom ett pressmeddelande och nästföljande undersökning publiceras sedan den 12 januari. Företagarindikatorn kommer därefter att publiceras den första måndagen i varje månad. Undersökningen, samt utgivningsschema, kommer att finnas tillgängligt på sebgroup.com.

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s Företagarekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Christoffer Malmer, chef för SEBx
076-016 0678
christoffer.malmer@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 september 2020 uppgick koncernens balansomslutning till 3 201 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 054 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv