Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Boprisindikatorn - Hopp om stabilisering i hushållens boprisförväntningar

Pressmeddelande
Stockholm 8 juni 2020

SEB:s Boprisindikator ökar med 3 enheter i juni, till minus 23. På regional nivå är det små skillnader och indikatorn ligger i de sex regionerna mellan minus 22 och minus 27. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå stiger något och ligger nu på 0,44 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga lån minskar från förra månadens  8 procent till 5 procent.

Andelen hushåll som tror på stigande priser minskar med 1 procentenhet jämfört med förra månaden och ligger nu på 20 procent. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser det kommande året uppgår nu till 43 procent, att jämföra med 47 procent föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser har ökat med sju enheter och ligger denna månad på 30 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på minus 23 vilket är en uppgång med 3 enheter från förra månaden.

      -          Efter de senaste månadernas dramatiska fall i Boprisindikatron, ser vi nu ett tecken på stabilisering. Coronapandemin verkar vara på väg ur sin mest akuta fas och fler börjar se lite ljusare på framtiden. Det går dock inte att dra några säkra slutsatser av bara en månads observationer. Sifforna är fortfarande mycket låga och både pandemin och ekonomin är långt ifrån ett normalt läge, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,44 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,44 procent. Det är en ökning från förra månaden då hushållen i genomsnitt trodde på 0,42 procent.

-          Hushållens räntesyn rör sig inte särskilt mycket den här månaden men ligger fortfarande klart högre än vad både marknaden och Riksbanken tror. Sannolikt ligger hushållen lite för högt i sina förväntningar, det är inte mycket som talar för att reporäntan höjs inom det närmaste året, säger Jens Magnusson.

Fem procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 5 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en minskning med tre procentenheter jämfört med förra månaden. Andelen som säger att de idag har en kombination av fast och rörlig ränta på sina bostadslån ökar med två enheter jämfört med förra månaden och ligger nu på 18 procent. De som enbart har rörlig ränta sjunker med tre procentenheter och ligger nu på 24 procent medan de med fast ränta ökar med en enhet till 25 procent.

Boprisindikatorn ökar endast i Västra Götaland

På regional nivå redovisas Boprisindikatorn som ett medelvärde av de två senaste månaderna. Det bidrar till statistisk stabilitet men vid särskilt stora och snabba förändringar, som de vi upplever den här våren, innebär det också en påtaglig eftersläpning i de regionala siffrorna vilket försvårar jämförelser med siffrorna för riket. Under juni ökar indikatorn endast i Västra Götlanad, från minus 28 till minus 24 enheter. I resterande regioner fortsätter indikatorn att sjunka. Störst minskning ser vi i Östra Götaland där indikatorn går från minus 20 till minus 25. I Svealand utom Stockholm minskade indikatorn med 3 enheter från minus 23 till minus 26 och i  Stockholm med 2 enheter från minus 25 till minus 27. I Norrland och Skåne minskade vardera en enhet till minus 25 respektive minus 22.
  Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 26 maj till 2 juni. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

juni-20 maj-20 apr-20 mar-20 feb-20 jan-20 dec-19 nov-19 okt-19 sep-19 aug-19 jul-19
-23 -26 -20 47 45 43 43 42 46 38 38 40


För mer information kontakta
Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 22 67
jens.magnusson@seb.se
Presskontakt
Niklas Magnusson, Presschef
070-763 99 47
niklas.x.magnusson@seb.se

 
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 mars 2020 uppgick koncernens balansomslutning till 3 286 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 758 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv