Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Boprisindikatorn, Fortsatt kraftig återhämtning i boprisförväntningarna

Pressmeddelande
Stockholm 10 augusti 2020

Fortsatt kraftig återhämtning i boprisförväntningarna

SEB:s Boprisindikator fortsätter att återhämta sig och ökar med 16 enheter i augusti, från 24 till 40. På regional nivå är det små skillnader och indikatorn ligger i de sex regionerna mellan 27 och 37. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå minskar något och ligger i augusti på 0,41 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga lån ligger på 3 procent, vilket är en nedgång med 2 procentenheter jämfört med föregående månad.

Andelen hushåll som tror på stigande priser ökar med 10 procentenheter jämfört med förra månaden och ligger nu på 52 procent. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser det kommande året uppgår nu till 12 procent, att jämföra med 18 procent föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser minskar från 30 till 27 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 40 vilket är en uppgång med 16 enheter från förra månaden.

      -          För andra månaden i rad stiger hushållens förväntningar på bostadspriserna kraftigt. Boprisindikatorn har nu nästan återhämtat sig till nivån före vårens stora nedgång. Den sjunkande smittspridningen tillsammans med hopp om ekonomisk återhämtning och en långvarig lågräntemiljö påverkar antagligen i en positiv riktning. Dessutom stärks ju bilden av data som trots coronakrisen visar på både hög omsättning och stabila priser på bostadsmarknaden, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,41 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,41 procent. Det är en minskning med 0,03 procentenheter jämfört med förra månaden.

-          Hushållen ligger fortfarande högre i sina ränteförväntningar än både Riksbanken och analytikerna, men den här månaden sker ändå en liten nedjustering. De låga räntorna är sannolikt en förutsättning för att både priser och prisförväntningar ska hållas uppe. Vi behöver dock påminnas om att reporänta inte är detsamma som bolåneränta. Mycket är osäkert inför hösten och det går inte att utesluta åtminstone något högre bolåneräntor, även i ett läge där reporäntan fortsätter att ligga på noll, säger Jens Magnusson.

Tre procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 3 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en nedgång med 2 procentenheter jämfört med förra månaden. Andelen som säger att de idag har endast rörlig ränta på sina lån ökar den här månaden med fem procentenheter till 27 procent medan andelen som endast har bunden ränta minskar med tre procentenheter till 23 procent. Andelen som uppger att de har en kombination av bunden och rörlig ränta på sina bostadslån ökar något till 19 procent.

Boprisindikatorn ökar i samtliga delar av landet
På regional nivå redovisas Boprisindikatorn som ett medelvärde av de två senaste månaderna. Det bidrar till statistisk stabilitet men vid särskilt stora och snabba förändringar, som de vi upplever för närvarande, innebär det också en eftersläpning i de regionala siffrorna vilket försvårar jämförelser med siffrorna för riket. Under augusti ökar indikatorn i alla delar av landet. Störst ökning ser vi i Stockholm, där Boprisindikatorn stiger med 37 enheter från minus 6 till plus 31. Den minsta ökningen var i Sveland utom Stockholm och Östra Götaland där indikatorn steg med 28 enheter vardera till 30 respektive 27. Resterande regioner ligger i ett spann mellan 35 och 37. Skåne går från 3 till 35. I Norrland steg indikatorn från 3 till 36 och i Västra Götaland steg den från 6 till 37.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 28 juli till 5 augusti. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

aug-20jul-20juni-20maj-20apr-20mar-20feb-20jan-20dec-19nov-19okt-19sep-19
4024-23-26-2047454343424638


För mer information kontakta
Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 22 67
jens.magnusson@seb.se
Presskontakt
Niklas Magnusson, Presschef
070-763 82 43
niklas.x.magnusson@seb.se

 
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 juni 2020 uppgick koncernens balansomslutning till 3 218 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 909 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv